ประกาศมาตรการช่วยคนจน ส.ค.นี้ 

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เดือนสิงหาคมนี้ หลังจากมีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 6 ล้านคน  นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงคลัง  เปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว กว่า 6 ล้านคน ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างเร่งจัดทำสวัสดิการต่างๆ  เบื้องต้นจะมี 4 มาตรการ คือ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  รถไฟฟรี และรถเมล์ฟรี แต่จะต้องพิจารณาจากผู้มาลงทะเบียน เพื่อกำหนดงบประมาณ  ซึ่งอาจใช้งบประมาณเกิน 1 หมื่นล้านบาท มากกว่าการช่วยเหลือในรอบแรก  คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้ จะประกาศมาตรการที่ชัดเจน ก่อนแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจำแนกผู้มีรายได้น้อย ออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มรายได้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มรายภาคและรายจังหวัด เพื่อกำหนดการช่วยเหลือ ได้ตรงจุด ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามแนวทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังศึกษาแนวทางการดูแลเกษตรกรในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ อาจมีทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจการทำนาแปลงใหญ่  ระบบประกันภัยพืชผล รวมถึงการประกันรายได้ แต่จะไม่มีการรับจำนำ      


Read all…. :

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เดือนสิงหาคมนี้ หลังจากมีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 6 ล้านคน 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงคลัง  เปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว กว่า 6 ล้านคน ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างเร่งจัดทำสวัสดิการต่างๆ  เบื้องต้นจะมี 4 มาตรการ คือ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  รถไฟฟรี และรถเมล์ฟรี แต่จะต้องพิจารณาจากผู้มาลงทะเบียน เพื่อกำหนดงบประมาณ  ซึ่งอาจใช้งบประมาณเกิน 1 หมื่นล้านบาท มากกว่าการช่วยเหลือในรอบแรก  คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้ จะประกาศมาตรการที่ชัดเจน ก่อนแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจำแนกผู้มีรายได้น้อย ออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มรายได้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มรายภาคและรายจังหวัด เพื่อกำหนดการช่วยเหลือ ได้ตรงจุด

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามแนวทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังศึกษาแนวทางการดูแลเกษตรกรในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ อาจมีทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจการทำนาแปลงใหญ่  ระบบประกันภัยพืชผล รวมถึงการประกันรายได้ แต่จะไม่มีการรับจำนำ  
 

 

Source : ประกาศมาตรการช่วยคนจน ส.ค.นี้ 

Be the first to comment on "ประกาศมาตรการช่วยคนจน ส.ค.นี้ "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*