‘บิ๊กตู่’ ใช้ม.44 ปลดบอร์ด ‘กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร’

พลเอกประยุทธ์ อาศัยมาตรา 44 สั่งปลดคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เนื่องจากปัญหาความไม่โปร่งใส  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงนามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.


Read more… :

พลเอกประยุทธ์ อาศัยมาตรา 44 สั่งปลดคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เนื่องจากปัญหาความไม่โปร่งใส 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงนามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. สืบเนื่องจากปัญหาความไม่โปร่งใสที่สะสมเป็นเวลานาน ทำให้การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยพลเอกประยุทธ์ อาศัยมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว สั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ้นจากตำแหน่ง และให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และให้แต่งตั้งรองเลขาธิการกองทุนฟิ้นฟูฯ รวมถึงผู้แทนกระทรวงเกษตรฯจำนวนตำแหน่งละหนึ่งคน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Source : ‘บิ๊กตู่’ ใช้ม.44 ปลดบอร์ด ‘กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร’

Be the first to comment on "‘บิ๊กตู่’ ใช้ม.44 ปลดบอร์ด ‘กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*