บินไทย ชู Thai Travel Safe เดินทางปลอดภัย

การบินไทย จับมือ 3 บริษัทประกันภัย เปิดตัวโครงการ Thai Travel Safe ช่วยให้ผู้โดยสารมั่นใจและอุ่นใจกับการเดินทาง ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยจนถึงประมาณกลางปี 2561 จะอยู่ที่ 100 ล้านบาท  นางอุษณีย์  แสงสิงแก้ว  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Thai travel safe จะทำให้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งบัตรโดยสารของสายการบินไทย ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ไทยแอร์เวย์สดอทคอม (www.thaiairways.com) สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในขั้นตอนสุดท้ายของการทำที่นั่งสำรอง เพื่อให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง ซึ่งประกันครอบคลุมทั่วโลกตามวันและเวลาไป-กลับ ที่ระบุในการสำรองที่นั่ง    ทั้งนี้ ได้จำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าว ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารซื้อกรมธรรม์กว่า 9,000 ฉบับ หรือวันละ 200 กรมธรรม์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท    ด้านนายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ รวมทั้งเลือกซื้อความคุ้มครองเดินทางภายในประเทศได้สูงสุด 30 วัน ต่างประเทศสูงสุด 90 วัน กับเบี้ยประกันภัยภายในประเทศ เริ่มต้น 120 บาท ทุนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ส่วนเบี้ยประกันภัยเดินทางต่างประเทศขึ้นอยู่กับระยะเวลา และประเทศที่เดินทาง โดยจะให้ความคุ้มครอง อาทิ กรณีเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาตัว , สัมภาระและทรัพย์สินสูญหายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยจนถึงกลางปี 2561 จะอยู่ที่ 100 ล้านบาท    


Read all…. :

การบินไทย จับมือ 3 บริษัทประกันภัย เปิดตัวโครงการ Thai Travel Safe ช่วยให้ผู้โดยสารมั่นใจและอุ่นใจกับการเดินทาง ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยจนถึงประมาณกลางปี 2561 จะอยู่ที่ 100 ล้านบาท 

นางอุษณีย์  แสงสิงแก้ว  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Thai travel safe จะทำให้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งบัตรโดยสารของสายการบินไทย ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ไทยแอร์เวย์สดอทคอม (www.thaiairways.com) สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในขั้นตอนสุดท้ายของการทำที่นั่งสำรอง เพื่อให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง ซึ่งประกันครอบคลุมทั่วโลกตามวันและเวลาไป-กลับ ที่ระบุในการสำรองที่นั่ง   

ทั้งนี้ ได้จำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าว ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารซื้อกรมธรรม์กว่า 9,000 ฉบับ หรือวันละ 200 กรมธรรม์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท   

ด้านนายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ รวมทั้งเลือกซื้อความคุ้มครองเดินทางภายในประเทศได้สูงสุด 30 วัน ต่างประเทศสูงสุด 90 วัน กับเบี้ยประกันภัยภายในประเทศ เริ่มต้น 120 บาท ทุนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

ส่วนเบี้ยประกันภัยเดินทางต่างประเทศขึ้นอยู่กับระยะเวลา และประเทศที่เดินทาง โดยจะให้ความคุ้มครอง อาทิ กรณีเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาตัว , สัมภาระและทรัพย์สินสูญหายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยจนถึงกลางปี 2561 จะอยู่ที่ 100 ล้านบาท  

 

Source : บินไทย ชู Thai Travel Safe เดินทางปลอดภัย

Be the first to comment on "บินไทย ชู Thai Travel Safe เดินทางปลอดภัย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*