บินไทย ขอดูแผนฟื้นฟูก่อนเพิ่มทุนนกแอร์  

การบินไทย ยังไม่มีแผนเพิ่มทุนสายการบินนกแอร์ เพราะขณะนี้นกแอร์ยังไม่ส่งแผนการฟื้นฟูกิจการและผลตอบแทนการเพิ่มทุนที่ชัดเจน ขณะที่บอร์ดนกแอร์ ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้    นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การเพิ่มทุนสายการบินนกแอร์ ยังต้องพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดต่างๆ ก่อน เพราะที่ผ่านมา ทางสายการบินนกแอร์ยังไม่ได้นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินการฟื้นฟูกิจการและผลตอบแทนการเพิ่มทุนที่ชัดเจน ซึ่งหากสายการบินนกแอร์มีแผนชัดเจน มีเงื่อนไขผลตอบแทนที่ดี และมีกำไรจากการลงทุนมาให้ การบินไทยก็จะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ หรือ บอร์ดนกแอร์  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ยังไม่มีข้อสรุปการขายหุ้นเพิ่มทุนรอบใหม่ เนื่องจากการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและการขายหุ้นเพิ่มทุนยังขาดตัวเลขสำคัญ เช่น วงเงิน เป้าหมาย และเงื่อนไขในการเพิ่มทุน  บอร์ดนกแอร์จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นช่วงอีก 2 สัปดาห์จากนี้  


Read all…. :

การบินไทย ยังไม่มีแผนเพิ่มทุนสายการบินนกแอร์ เพราะขณะนี้นกแอร์ยังไม่ส่งแผนการฟื้นฟูกิจการและผลตอบแทนการเพิ่มทุนที่ชัดเจน ขณะที่บอร์ดนกแอร์ ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้   

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การเพิ่มทุนสายการบินนกแอร์ ยังต้องพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดต่างๆ ก่อน เพราะที่ผ่านมา ทางสายการบินนกแอร์ยังไม่ได้นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินการฟื้นฟูกิจการและผลตอบแทนการเพิ่มทุนที่ชัดเจน ซึ่งหากสายการบินนกแอร์มีแผนชัดเจน มีเงื่อนไขผลตอบแทนที่ดี และมีกำไรจากการลงทุนมาให้ การบินไทยก็จะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ หรือ บอร์ดนกแอร์  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ยังไม่มีข้อสรุปการขายหุ้นเพิ่มทุนรอบใหม่ เนื่องจากการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและการขายหุ้นเพิ่มทุนยังขาดตัวเลขสำคัญ เช่น วงเงิน เป้าหมาย และเงื่อนไขในการเพิ่มทุน  บอร์ดนกแอร์จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นช่วงอีก 2 สัปดาห์จากนี้  

Source : บินไทย ขอดูแผนฟื้นฟูก่อนเพิ่มทุนนกแอร์  

Be the first to comment on "บินไทย ขอดูแผนฟื้นฟูก่อนเพิ่มทุนนกแอร์  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*