บริจาคสินค้าป้ายเหลือง ลดวิกฤติขยะจากอาหาร

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ปัญหาขยะที่เกิดจากอาหารในประเทศไทย พบว่ามีปริมาณมาก ที่กำจัดไม่ถูกวิธีและนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายองค์กร พยายามที่จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ อย่างเช่น ห้างค้าปลีกรายใหญ่ 'เทสโก้โลตัส' ได้ประกาศเจตนารมย์ไม่ทิ้งขยะที่ยังรับประทานได้ โดยจะบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดทุกวันให้แก่ผู้ยากไร้ ช่วงเย็นของทุกๆวัน พนักงานห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 จะช่วยกันคัดแยกสินค้าป้ายเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าลดราคาจากปกติ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้หมดภายในวันนั้น เพื่อเลือกสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่ยังรับประทานได้ มารวบรวมบริจาคให้กับมูลนิธิไทยฮาร์เวสต์ เอสโอเอส และมูลนิธิกระจกเงา นำไปประกอบอาหารส่งต่อให้ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร กว่า 1 ปี ที่อาหารที่จำหน่ายไม่หมด จากไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ โลตัส 8 สาขาในกรุงเทพฯ ถูกเปลี่ยนเป็นอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสถึงเกือบ 1 ล้านมื้อ ภายใต้โครงการ “กินได้ ไม่ทิ้งกัน” เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหาร โดยตั้งเป้าว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีไฮเปอร์มาเก็ต บริจาคอาหารได้ 23 สาขา ก่อนขยายสู่ทุกสาขาใหญ่ทั่วประเทศในอนาคต เช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักร ที่เทสโก้โลตัส ประกาศเจตนารมย์ว่า ภายในปี 2560 ร้านค้าเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาจะไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ โดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับองค์กรการกุศลและกลุ่มชุมชน กว่า 5,000 องค์กร เพื่อนำสินค้าไปประกอบเป็นอาหารให้กับผู้ยากไร้ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั่วโลก หรือประมาณ 1 ล้าน 3 แสนตันต่อปี กลายเป็นขยะ สร้างวิกฤตให้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา(59) มีขยะมูลฝอย มากกว่า 27 ล้านตันต่อปี  และร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด เป็นขยะที่มาจากอาหาร ขณะที่การกำจัดขยะ พบว่าร้อยละ 42 ของขยะมูลฝอยเหล่านั้น จำกัดแบบไม่ถูกวิธี สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามมา  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ปัญหาขยะที่เกิดจากอาหารในประเทศไทย พบว่ามีปริมาณมาก ที่กำจัดไม่ถูกวิธีและนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายองค์กร พยายามที่จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ อย่างเช่น ห้างค้าปลีกรายใหญ่ 'เทสโก้โลตัส' ได้ประกาศเจตนารมย์ไม่ทิ้งขยะที่ยังรับประทานได้ โดยจะบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดทุกวันให้แก่ผู้ยากไร้

ช่วงเย็นของทุกๆวัน พนักงานห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 จะช่วยกันคัดแยกสินค้าป้ายเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าลดราคาจากปกติ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้หมดภายในวันนั้น เพื่อเลือกสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่ยังรับประทานได้ มารวบรวมบริจาคให้กับมูลนิธิไทยฮาร์เวสต์ เอสโอเอส และมูลนิธิกระจกเงา นำไปประกอบอาหารส่งต่อให้ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร

กว่า 1 ปี ที่อาหารที่จำหน่ายไม่หมด จากไฮเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ โลตัส 8 สาขาในกรุงเทพฯ ถูกเปลี่ยนเป็นอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสถึงเกือบ 1 ล้านมื้อ ภายใต้โครงการ “กินได้ ไม่ทิ้งกัน” เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหาร โดยตั้งเป้าว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีไฮเปอร์มาเก็ต บริจาคอาหารได้ 23 สาขา ก่อนขยายสู่ทุกสาขาใหญ่ทั่วประเทศในอนาคต

เช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักร ที่เทสโก้โลตัส ประกาศเจตนารมย์ว่า ภายในปี 2560 ร้านค้าเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาจะไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ โดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับองค์กรการกุศลและกลุ่มชุมชน กว่า 5,000 องค์กร เพื่อนำสินค้าไปประกอบเป็นอาหารให้กับผู้ยากไร้

1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั่วโลก หรือประมาณ 1 ล้าน 3 แสนตันต่อปี กลายเป็นขยะ สร้างวิกฤตให้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา(59) มีขยะมูลฝอย มากกว่า 27 ล้านตันต่อปี  และร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด เป็นขยะที่มาจากอาหาร ขณะที่การกำจัดขยะ พบว่าร้อยละ 42 ของขยะมูลฝอยเหล่านั้น จำกัดแบบไม่ถูกวิธี สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามมา

 

Source : บริจาคสินค้าป้ายเหลือง ลดวิกฤติขยะจากอาหาร

Be the first to comment on "บริจาคสินค้าป้ายเหลือง ลดวิกฤติขยะจากอาหาร"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*