บขส.จัดรถรับคนกลับกรุงถึง 24 เม.ย.

บขส. เตรียมรถ รองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย. หลังพบจำนวนผู้โดยสารเดินทางกลับเพียง 8.2 แสนคน จากช่วงขาออก มีมากกว่า 1.8 ล้านคน   บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส


Next detail…. :

บขส. เตรียมรถ รองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย. หลังพบจำนวนผู้โดยสารเดินทางกลับเพียง 8.2 แสนคน จากช่วงขาออก มีมากกว่า 1.8 ล้านคน  

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ยังเตรียมการรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน  เฉลี่ยวันละ 120,000 คน หลังพบว่าตั้งแต่วันที่ 1-13 เมษายน มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800,000 คน แต่ตั้งแต่วันที่ 15-18 เมษายน มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางกลับ เพียง 820,000 คน ขณะที่วานนี้(18 เม.ย.) ยังมีผู้ใช้บริการรถ บขส. และรถร่วมบริการ กว่า 158,000 คน มีเที่ยววิ่งรถที่ให้บริการ รวม 7,952 เที่ยว  

 

Source : บขส.จัดรถรับคนกลับกรุงถึง 24 เม.ย.

Be the first to comment on "บขส.จัดรถรับคนกลับกรุงถึง 24 เม.ย."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*