บกพร่อง! ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ตึกสูง กทม. 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ เหตุการณ์ ไฟไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ที่ประเทศอังกฤษ พบว่าทิศทางไฟไหม้ในแนวราบและแนวดิ่ง ทั้งประชาชนที่อยู่ในอาคารระบุว่าไม่มีระบบการแจ้งเตือน สะท้อนมาถึงอาคารสูงกทม. ซึ่งยังมีปัญหาการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและบันไดหนีไฟ แบบแปลนโครงสร้างภายในของอาคารเกรนเฟลล์ ที่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในประเทศอังกฤษ เป็นแบบทั่วไปที่อาคารสูงประเภทอพาร์ทเมนต์และคอนโดในประเทศไทย นิยมก่อสร้างก่อนปี 2535ก่อนมีกฎหมายควบคุมอาคารประกาศใช้ ซึ่งมีจุดอ่อน บันไดหนีไฟทางเดียว หากต้นเพลิงเกิดขึ้นกลางอาคาร ผู้อาศัยไม่สามารถหนีทางอื่นได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47  กำหนดให้อาคารสูงกว่า 23 เมตร และ อาคารใหญ่กว่า2,000ตรม.ต้องปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเตือนและระงับเหตุอัคคีภัย 6 ข้อ เช่น ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ  ระบบSmoke detector และสปริงเกอร์ สำนักการโยธา ระบุว่า กทม.มีอาคารสูง 2,810  แห่ง  ก่อสร้างก่อนปี 2535 ประมาณ1,033 แห่ง (ก่อสร้างหลังปี 2535 1,777 แห่ง) มีความบกพร่อง และหลายแห่งติดตั้ง smoke alarm ไม่เชื่อมระบบแจ้งเตือนทั้งอาคาร ด้านการตรวจสอบ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธาระบุว่าได้ตรวจอาคารสูงแล้วร้อยละ90  มีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขไปกว่า100 แห่ง  โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ และตรวจใบรายงานความปลอดภัยอาคารที่เจ้าของอาคารจะต้องส่งให้ทุกปี เพื่อออกใบรับรองอ.1 ขณะนี้มี 300 แห่งยังไม่ส่งเอกสาร อ้างว่าอยู่ระหว่างปรับปรุง รถดับเพลิงสำหรับอาคารสูงประมาณ30 ชั้น ของกทม.มี เพียง 1 คัน ประจำการอยู่ที่สถานีดับเพลิงสามเสน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ อุปกรณ์แจ้งเตือนและดับไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ปิดกั้นประตูหนีไฟ และหมั่นซ้อมแผนเผชิญเหตุปีละ2ครั้ง  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

เหตุการณ์ ไฟไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ที่ประเทศอังกฤษ พบว่าทิศทางไฟไหม้ในแนวราบและแนวดิ่ง ทั้งประชาชนที่อยู่ในอาคารระบุว่าไม่มีระบบการแจ้งเตือน สะท้อนมาถึงอาคารสูงกทม. ซึ่งยังมีปัญหาการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและบันไดหนีไฟ

แบบแปลนโครงสร้างภายในของอาคารเกรนเฟลล์ ที่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในประเทศอังกฤษ เป็นแบบทั่วไปที่อาคารสูงประเภทอพาร์ทเมนต์และคอนโดในประเทศไทย นิยมก่อสร้างก่อนปี 2535ก่อนมีกฎหมายควบคุมอาคารประกาศใช้ ซึ่งมีจุดอ่อน บันไดหนีไฟทางเดียว หากต้นเพลิงเกิดขึ้นกลางอาคาร ผู้อาศัยไม่สามารถหนีทางอื่นได้

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47  กำหนดให้อาคารสูงกว่า 23 เมตร และ อาคารใหญ่กว่า2,000ตรม.ต้องปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเตือนและระงับเหตุอัคคีภัย 6 ข้อ เช่น ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ  ระบบSmoke detector และสปริงเกอร์

สำนักการโยธา ระบุว่า กทม.มีอาคารสูง 2,810  แห่ง  ก่อสร้างก่อนปี 2535 ประมาณ1,033 แห่ง (ก่อสร้างหลังปี 2535 1,777 แห่ง) มีความบกพร่อง และหลายแห่งติดตั้ง smoke alarm ไม่เชื่อมระบบแจ้งเตือนทั้งอาคาร

ด้านการตรวจสอบ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธาระบุว่าได้ตรวจอาคารสูงแล้วร้อยละ90  มีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขไปกว่า100 แห่ง  โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ และตรวจใบรายงานความปลอดภัยอาคารที่เจ้าของอาคารจะต้องส่งให้ทุกปี เพื่อออกใบรับรองอ.1 ขณะนี้มี 300 แห่งยังไม่ส่งเอกสาร อ้างว่าอยู่ระหว่างปรับปรุง

รถดับเพลิงสำหรับอาคารสูงประมาณ30 ชั้น ของกทม.มี เพียง 1 คัน ประจำการอยู่ที่สถานีดับเพลิงสามเสน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ อุปกรณ์แจ้งเตือนและดับไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ปิดกั้นประตูหนีไฟ และหมั่นซ้อมแผนเผชิญเหตุปีละ2ครั้ง

 

Source : บกพร่อง! ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ตึกสูง กทม. 

Be the first to comment on "บกพร่อง! ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ตึกสูง กทม. "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*