นิตยสารการ์ตูน "โชเนนจัมป์" ผุดเกมสมาร์ตโฟนรวมดารา

ค่ายบันไดนัมโคประกาศสร้างเกมรวมดาราจากนิตยสารการ์ตูน “โชเนนจัมป์” รายสัปดาห์ ทำเป็นแนวสะสมการ์ดบนสมาร์ตโฟนกำหนดออกภายในปี 2017


Read all…. :

ค่ายบันไดนัมโคประกาศสร้างเกมรวมดาราจากนิตยสารการ์ตูน “โชเนนจัมป์” รายสัปดาห์ ทำเป็นแนวสะสมการ์ดบนสมาร์ตโฟนกำหนดออกภายในปี 2017

Source : นิตยสารการ์ตูน "โชเนนจัมป์" ผุดเกมสมาร์ตโฟนรวมดารา

Be the first to comment on "นิตยสารการ์ตูน "โชเนนจัมป์" ผุดเกมสมาร์ตโฟนรวมดารา"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*