นายกฯ หวังแผนปฏิรูปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ หวังให้การปฏิรูปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเน้นย้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไปสู่ ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.


Next detail…. :

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ หวังให้การปฏิรูปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเน้นย้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไปสู่ ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี  ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ในการประชุมวันนี้เป็นการรับทราบถึงแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศของทุกคณะ ซึ่งหลักการที่สำคัญจะทำอย่างไรให้การปฏิรูปสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์และเดินไปด้วยกันได้ พร้อมเน้นย้ำว่าการปฏิรูปเกิดขึ้นตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลงานเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกๆปีและทุก 5 ปี และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา 5 แผน ในการนำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สำหรับวาระในการประชุมคาดว่า นายกรัฐมนตรีจะหารือแลกเปลี่ยนกันข้อมูลและการดำเนินการในการเตรียมการปฏิรูปประเทศทั้ง 15 เรื่อง รวมถึงกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายปฏิรูป  เนื่องจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะหมดวาระลงในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกันจะเตรียมนัดหมายพบหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างแม่น้ำทั้ง 5 สายที่ห้องประชุมรัฐสภา เพื่อเตรียมการปฏิรูปหลังจากนี้

Source : นายกฯ หวังแผนปฏิรูปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

Be the first to comment on "นายกฯ หวังแผนปฏิรูปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*