นายกฯปัดข้อเสนอปรับ ครม.เศรษฐกิจ

 นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อเรียกร้องปรับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  แต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดแก่เศรษฐกิจระดับฐานราก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อเรียกร้องปรับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดแก่เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่การที่จะพัฒนาให้มีรายได้สูงขึ้น จำเป็นต้องทำให้เกิดห่วงโซ่ ยึดโยงเศรษฐกิจ และการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหหน้าขับเคลื่อน จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับ ครม.เศรษฐกิจ ขณะนี้       สอดคล้อง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มองว่าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทำงานเสียหายอะไร ตัวเลขต่างๆ ทางเศรษฐกิจในภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้น


Read Continue…. :

 นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อเรียกร้องปรับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  แต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดแก่เศรษฐกิจระดับฐานราก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อเรียกร้องปรับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดแก่เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่การที่จะพัฒนาให้มีรายได้สูงขึ้น จำเป็นต้องทำให้เกิดห่วงโซ่ ยึดโยงเศรษฐกิจ และการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหหน้าขับเคลื่อน จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับ ครม.เศรษฐกิจ ขณะนี้ 
    
สอดคล้อง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มองว่าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทำงานเสียหายอะไร ตัวเลขต่างๆ ทางเศรษฐกิจในภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้น

Source : นายกฯปัดข้อเสนอปรับ ครม.เศรษฐกิจ

Be the first to comment on "นายกฯปัดข้อเสนอปรับ ครม.เศรษฐกิจ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*