นักวิเคราะห์ชี้นินเทนโดอาจทำ "สวิตช์มินิ" เน้นพกพา

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลซิติกรุ๊ป (Citigroup) แสดงความเห็นเกี่ยวกับเครื่องเกมนินเทนโดสวิตช์ คาดว่าจะมีรุ่นย่อส่วนเน้นพกพาออกมาในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า


Read all…. :

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลซิติกรุ๊ป (Citigroup) แสดงความเห็นเกี่ยวกับเครื่องเกมนินเทนโดสวิตช์ คาดว่าจะมีรุ่นย่อส่วนเน้นพกพาออกมาในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า

Source : นักวิเคราะห์ชี้นินเทนโดอาจทำ "สวิตช์มินิ" เน้นพกพา

Be the first to comment on "นักวิเคราะห์ชี้นินเทนโดอาจทำ "สวิตช์มินิ" เน้นพกพา"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*