นอนเฝ้าญาติข้างถนน ผลผลิตการรวมศูนย์โรงพยาบาล

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ เปิดภาพสะเทือนใจ ญาติพี่น้องเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลแถบโคราชแบบกินนอนข้างถนนถึงขั้นบางคนอยู่ อย่างนี้มาแล้วสามเดือน ผงะคนจนพูดชัด 'รากหญ้าไม่มีใครฟัง' ขณะเรื่องนี้สะท้อนสภาพประเทศที่โรงพยาบาลดีๆ กระจุกตามเมืองใหญ่ ส่วนคนชนบทเข้าถึงสาธารณสุขคุณภาพสูงยากจนต้องกินนอนข้างถนนแบบนี้ เปิดปมสังคมไทยต้องกระจายโรงพยาบาลดีๆ ไปชนบทให้มากขึ้น ไม่ใช่กดดันจนคนส่วนใหญ่ต้องกระเสือกกระสนจนปัจจุบัน


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

เปิดภาพสะเทือนใจ ญาติพี่น้องเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลแถบโคราชแบบกินนอนข้างถนนถึงขั้นบางคนอยู่ อย่างนี้มาแล้วสามเดือน ผงะคนจนพูดชัด 'รากหญ้าไม่มีใครฟัง' ขณะเรื่องนี้สะท้อนสภาพประเทศที่โรงพยาบาลดีๆ กระจุกตามเมืองใหญ่ ส่วนคนชนบทเข้าถึงสาธารณสุขคุณภาพสูงยากจนต้องกินนอนข้างถนนแบบนี้ เปิดปมสังคมไทยต้องกระจายโรงพยาบาลดีๆ ไปชนบทให้มากขึ้น ไม่ใช่กดดันจนคนส่วนใหญ่ต้องกระเสือกกระสนจนปัจจุบัน

Source : นอนเฝ้าญาติข้างถนน ผลผลิตการรวมศูนย์โรงพยาบาล

Be the first to comment on "นอนเฝ้าญาติข้างถนน ผลผลิตการรวมศูนย์โรงพยาบาล"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*