ธปท.เตือนค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนอีก

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนค่าบาทปีนี้ยังมีแนวโน้มผันผวน แม้ 5 เดือนที่ผ่านมาภาคส่งออกจะขยายตัวดี แต่แนะผู้ประกอบการรายเล็กต้องบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ด้านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยชี้ปัญหาค่าเงินเป็นเรื่องรอง เรื่องหลักคือสินค้าส่งออกต้องมีคุณภาพ  นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทผันผวน เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศ และคาดว่าปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน แต่มีผลกระทบภาคส่งออกไม่มาก ซึ่งเห็นได้จากช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาส่งออกขยายตัวดี และคาดว่าสิ้นปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.1  ด้านนายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สะท้อนปัญหาที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเผชิญในปัจจุบัน เรื่องใหญ่คือคุณภาพสินค้า การรับรองมาตรฐานสินค้า ส่วนเอสเอ็มอีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าคือ กลุ่มเกษตรเพราะผลิตสินค้าส่งออก แต่ไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบ ต่างจากเอสเอ็มอีที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งสามารถจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งสิ้น 2.7 ล้านราย เป็นกลุ่มธุรกิจด้านนำเข้า ส่งออกประมาณ 6 หมื่นราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของเอสเอ็มอีทั้งหมด   


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนค่าบาทปีนี้ยังมีแนวโน้มผันผวน แม้ 5 เดือนที่ผ่านมาภาคส่งออกจะขยายตัวดี แต่แนะผู้ประกอบการรายเล็กต้องบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ด้านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยชี้ปัญหาค่าเงินเป็นเรื่องรอง เรื่องหลักคือสินค้าส่งออกต้องมีคุณภาพ 

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทผันผวน เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศ และคาดว่าปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน แต่มีผลกระทบภาคส่งออกไม่มาก ซึ่งเห็นได้จากช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาส่งออกขยายตัวดี และคาดว่าสิ้นปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.1 

ด้านนายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สะท้อนปัญหาที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเผชิญในปัจจุบัน เรื่องใหญ่คือคุณภาพสินค้า การรับรองมาตรฐานสินค้า ส่วนเอสเอ็มอีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าคือ กลุ่มเกษตรเพราะผลิตสินค้าส่งออก แต่ไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบ ต่างจากเอสเอ็มอีที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งสามารถจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งสิ้น 2.7 ล้านราย เป็นกลุ่มธุรกิจด้านนำเข้า ส่งออกประมาณ 6 หมื่นราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของเอสเอ็มอีทั้งหมด 

 

Source : ธปท.เตือนค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนอีก

Be the first to comment on "ธปท.เตือนค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนอีก"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*