ท่องเที่ยว แนะจับตาคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชื่อว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ยังไม่กระทบภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะสั้น แนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ในระยะสั้นจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ในทางกลับกันจะส่งผลดีต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไทยมากขึ้น แต่หากเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจนและยืดเยื้อ อาจกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้ว 1,500,000 คน มีรายได้ 77,000 ล้านบาท เฉพาะช่วงวันที่ 11-17 เมษายน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านนายเอนก ศรีชีวะชาติ นายกสมาคมท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ยืนยัน ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ขณะนี้ยังไม่มีคนไทยที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ขอยกเลิกโปรแกรม แต่ยอมรับกลุ่มที่มีแผนเดินทาง ลังเลการตัดสินใจสั่งจองทริป ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสมาชิกสมาคมฯ เป็นห่วงเรื่องนี้มากขึ้น เพราะช่วงเดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุด คาดว่าปีนี้(60) จะมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น 1 ล้านคน หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 80,000 คน จากปี 2559 ที่มีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น กว่า 820,000 คน  ส่วนลูกค้าที่จองทริปท่องเที่ยวเกาหลีใต้สำหรับเดินทางในระยะใกล้นี้ และจองโปรแกรมไว้แล้ว ยังไม่มีการยกเลิกเดินทาง แต่คนที่มีแผนจะเดินทางในระยะต่อไป อาจเป็นกังวลอยู่บ้าง หากมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น แต่ส่วนตัวแนะนำว่า สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้ ไม่สนับสนุนให้เดินทาง ขอให้นักท่องเที่ยวรอดูสถานการณ์ก่อน แม้เดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีคนไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้ มากที่สุด แต่ไม่ถึง 1 แสนคน


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชื่อว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ยังไม่กระทบภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะสั้น แนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ในระยะสั้นจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ในทางกลับกันจะส่งผลดีต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไทยมากขึ้น แต่หากเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจนและยืดเยื้อ อาจกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้ว 1,500,000 คน มีรายได้ 77,000 ล้านบาท เฉพาะช่วงวันที่ 11-17 เมษายน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านนายเอนก ศรีชีวะชาติ นายกสมาคมท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ยืนยัน ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ขณะนี้ยังไม่มีคนไทยที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ขอยกเลิกโปรแกรม แต่ยอมรับกลุ่มที่มีแผนเดินทาง ลังเลการตัดสินใจสั่งจองทริป ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสมาชิกสมาคมฯ เป็นห่วงเรื่องนี้มากขึ้น เพราะช่วงเดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุด คาดว่าปีนี้(60) จะมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น 1 ล้านคน หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 80,000 คน จากปี 2559 ที่มีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น กว่า 820,000 คน 

ส่วนลูกค้าที่จองทริปท่องเที่ยวเกาหลีใต้สำหรับเดินทางในระยะใกล้นี้ และจองโปรแกรมไว้แล้ว ยังไม่มีการยกเลิกเดินทาง แต่คนที่มีแผนจะเดินทางในระยะต่อไป อาจเป็นกังวลอยู่บ้าง หากมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น แต่ส่วนตัวแนะนำว่า สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้ ไม่สนับสนุนให้เดินทาง ขอให้นักท่องเที่ยวรอดูสถานการณ์ก่อน แม้เดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีคนไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้ มากที่สุด แต่ไม่ถึง 1 แสนคน

Source : ท่องเที่ยว แนะจับตาคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด 

Be the first to comment on "ท่องเที่ยว แนะจับตาคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*