ทีโอที มั่นใจส่งมอบเน็ตประชารัฐเสร็จในปีนี้

ทีโอที  เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และสิ้นปีนี้จะส่งมอบจนครบ 24,700 หมู่บ้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี  กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการพลิกโฉมกระจายความเจริญ และสร้างโอกาสให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ สามารถกระจายให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านตามโครงการฯ ได้กว่า 370,000 ราย โดยติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย    ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน กล่าวว่า  ทีโอที เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และส่งมอบเดือนมิถุนายน จำนวน 2,800 หมู่บ้าน เดือนกันยายน 8,200 หมู่บ้าน และเดือนธันวาคม 10,601 หมู่บ้าน โดยยืนยันว่าก่อนสิ้นปี จะส่งมอบครบเพื่อให้ประชาชนและชุมชนใน 24,700 หมู่บ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแน่นอน


Read all…. :

ทีโอที  เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และสิ้นปีนี้จะส่งมอบจนครบ 24,700 หมู่บ้าน

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี  กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการพลิกโฉมกระจายความเจริญ และสร้างโอกาสให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ สามารถกระจายให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านตามโครงการฯ ได้กว่า 370,000 ราย โดยติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน กล่าวว่า  ทีโอที เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และส่งมอบเดือนมิถุนายน จำนวน 2,800 หมู่บ้าน เดือนกันยายน 8,200 หมู่บ้าน และเดือนธันวาคม 10,601 หมู่บ้าน โดยยืนยันว่าก่อนสิ้นปี จะส่งมอบครบเพื่อให้ประชาชนและชุมชนใน 24,700 หมู่บ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแน่นอน

Source : ทีโอที มั่นใจส่งมอบเน็ตประชารัฐเสร็จในปีนี้

Be the first to comment on "ทีโอที มั่นใจส่งมอบเน็ตประชารัฐเสร็จในปีนี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*