‘ทียู สมาร์ท ไบค์’  จยย.ติดมิเตอร์  

นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  คิดค้นเครื่องมือ คำนวณค่าโดยสาร ระบบติดตาม และตรวจจับลักษณะการขับขี่ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งถือว่าเป็น ตัวอย่างหนึ่ง ของนักศึกษาที่พยายามใช้ความคิดต่อยอดจากการเรียน คิดค้นเทคโนโลยี และจุดประกายให้พวกเขามีอาชีพในอนาคต             นี่คือ ทียู สมาร์ท ไบค์ หรือ มิเตอร์รถจักรยานยนต์รับจ้าง นวัตกรรมระบบติดตามและการคำนวนค่าโดยสารแบบมาตรฐานที่ถูกวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยหรือ สคว. สร้างไอทีแพลตฟอร์ม ขึ้นมาตามนโยบาย ไทยแลนท์ 4.0 โดยยึดหลัก เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย  โดยหลักการคิดค่าบริการ คือเริ่มที่ 10 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร เมื่อครบ 1 กิโลเมตร จะคิดตามระยะทางจริง 100 เมตร ละ 1 บาท และสามารถตรวจสอบได้จากมิเตอร์ ที่จะคำนวนระยะทาง ระยะเวลา และราคาสุทธิ ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้ถึง 2 ทาง คือจากมิเตอร์หน้ารถ และ แสกน QR Code จากหลักเสื้อผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งข้อมูลโดยตรง ทั้งประวัติ ทะเบียนรถ และการคิดคำนวนอัตราค่าบริการ  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า แนวคิดของงานวิจัยนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง ประเภทจักรยานยนต์รับจ้าง เช่น การคิดค่าบริการเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด การมีปัญหากับผู้โดยสารเรื่องค่าบริการ รวมถึงระบบความปลอดภัยที่จะได้รับ ทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการ จากการสอบทั้งผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง และ ผู้ใช้บริการนั้น ต่างยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ เนื่องจากที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งที่ฉวยโอกาสคิดค่าบริการเกินกว่าเหตุ อีกทั้งยังรู้สึก ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง 2 ฝ่าย  นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง ของนักศึกษาที่พยายามใช้ความคิดต่อยอดจากการเรียน คิดค้นเทคโนโลยี และจุดประกายให้พวกเขามีอาชีพในอนาคต   แม้โครงการทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากมีความสมบูรณ์ อาจจะมีการขยายออกสู่ภาคประชาชน              


Read all…. :

นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  คิดค้นเครื่องมือ คำนวณค่าโดยสาร ระบบติดตาม และตรวจจับลักษณะการขับขี่ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งถือว่าเป็น ตัวอย่างหนึ่ง ของนักศึกษาที่พยายามใช้ความคิดต่อยอดจากการเรียน คิดค้นเทคโนโลยี และจุดประกายให้พวกเขามีอาชีพในอนาคต  
    

    

นี่คือ ทียู สมาร์ท ไบค์ หรือ มิเตอร์รถจักรยานยนต์รับจ้าง นวัตกรรมระบบติดตามและการคำนวนค่าโดยสารแบบมาตรฐานที่ถูกวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยหรือ สคว. สร้างไอทีแพลตฟอร์ม ขึ้นมาตามนโยบาย ไทยแลนท์ 4.0 โดยยึดหลัก เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย 

โดยหลักการคิดค่าบริการ คือเริ่มที่ 10 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร เมื่อครบ 1 กิโลเมตร จะคิดตามระยะทางจริง 100 เมตร ละ 1 บาท และสามารถตรวจสอบได้จากมิเตอร์ ที่จะคำนวนระยะทาง ระยะเวลา และราคาสุทธิ ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้ถึง 2 ทาง คือจากมิเตอร์หน้ารถ และ แสกน QR Code จากหลักเสื้อผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งข้อมูลโดยตรง ทั้งประวัติ ทะเบียนรถ และการคิดคำนวนอัตราค่าบริการ 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า แนวคิดของงานวิจัยนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง ประเภทจักรยานยนต์รับจ้าง เช่น การคิดค่าบริการเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด การมีปัญหากับผู้โดยสารเรื่องค่าบริการ รวมถึงระบบความปลอดภัยที่จะได้รับ ทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการ

จากการสอบทั้งผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง และ ผู้ใช้บริการนั้น ต่างยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ เนื่องจากที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งที่ฉวยโอกาสคิดค่าบริการเกินกว่าเหตุ อีกทั้งยังรู้สึก ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง 2 ฝ่าย 

นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง ของนักศึกษาที่พยายามใช้ความคิดต่อยอดจากการเรียน คิดค้นเทคโนโลยี และจุดประกายให้พวกเขามีอาชีพในอนาคต   แม้โครงการทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากมีความสมบูรณ์ อาจจะมีการขยายออกสู่ภาคประชาชน   
     
    

Source : ‘ทียู สมาร์ท ไบค์’  จยย.ติดมิเตอร์  

Be the first to comment on "‘ทียู สมาร์ท ไบค์’  จยย.ติดมิเตอร์  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*