ทีมสร้าง "Hitman" แยกตัวเป็นอิสระ-ถือลิขสิทธิ์เกมเอง

สตูดิโอ Io-Interactive ประกาศแยกตัวจากบริษัทแม่สแควร์เอนิกส์ กลายเป็นค่ายอิสระพร้อมถือครองลิขสิทธิ์เกมมือสังหาร “ฮิตแมน” (Hitman) เอาไว้เอง


Read all…. :

สตูดิโอ Io-Interactive ประกาศแยกตัวจากบริษัทแม่สแควร์เอนิกส์ กลายเป็นค่ายอิสระพร้อมถือครองลิขสิทธิ์เกมมือสังหาร “ฮิตแมน” (Hitman) เอาไว้เอง

Source : ทีมสร้าง "Hitman" แยกตัวเป็นอิสระ-ถือลิขสิทธิ์เกมเอง

Be the first to comment on "ทีมสร้าง "Hitman" แยกตัวเป็นอิสระ-ถือลิขสิทธิ์เกมเอง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*