ทหารอเมริกันถูกปลดเพราะผิดวินัย ส่วนใหญ่ป่วยทางจิต

รายงานของกองทัพสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าทหารอเมริกันที่ถูกปลดประจำการเพราะประพฤติผิดวินัยมากกว่าครึ่งเป็นผู้มีอาการทางจิต สำนักงานตรวจสอบคุมประพฤติภายในกองทัพสหรัฐฯ จัดทำ แบบสำรวจกลุ่มทหารอเมริกัน 91,764 นาย ซึ่งถูกปลดประจำการเพราะประพฤติผิดทางวินัย ระหว่างปี 2011-2015 พบว่า 62 เปอร์เซ็นต์ของทหารที่อยู่ในกลุ่มสำรวจ เป็นผู้มีอาการทางจิตประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่ประสบภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุวิกฤต หรือ PTSD หรือเคยบาดเจ็บที่สมอง จนส่งผลกระทบต่อระบบประสาท สำนักงานกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ระบุด้วยว่า 23 เปอร์เซ็นต์ของทหารที่ถูกปลดประจำการเพราะมีประวัติการทำผิดวินัยจะไม่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพ แม้ว่าการทำผิดวินัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการป่วยทางจิตก็ตาม รายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐฯ ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาทหารผ่านศึกซึ่งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  ข่าวที่เกี่ยวข้อง:   ทหารอเมริกัน ''ฆ่าตัวตาย'' มากกว่าเสียชีวิตในสนามรบ  


Read all…. :

รายงานของกองทัพสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าทหารอเมริกันที่ถูกปลดประจำการเพราะประพฤติผิดวินัยมากกว่าครึ่งเป็นผู้มีอาการทางจิต

สำนักงานตรวจสอบคุมประพฤติภายในกองทัพสหรัฐฯ จัดทำแบบสำรวจกลุ่มทหารอเมริกัน 91,764 นายซึ่งถูกปลดประจำการเพราะประพฤติผิดทางวินัย ระหว่างปี 2011-2015 พบว่า 62 เปอร์เซ็นต์ของทหารที่อยู่ในกลุ่มสำรวจ เป็นผู้มีอาการทางจิตประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่ประสบภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุวิกฤต หรือ PTSD หรือเคยบาดเจ็บที่สมอง จนส่งผลกระทบต่อระบบประสาท

สำนักงานกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ระบุด้วยว่า 23 เปอร์เซ็นต์ของทหารที่ถูกปลดประจำการเพราะมีประวัติการทำผิดวินัยจะไม่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพ แม้ว่าการทำผิดวินัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการป่วยทางจิตก็ตาม

รายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐฯ ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาทหารผ่านศึกซึ่งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ทหารอเมริกัน ''ฆ่าตัวตาย'' มากกว่าเสียชีวิตในสนามรบ
 

Source : ทหารอเมริกันถูกปลดเพราะผิดวินัย ส่วนใหญ่ป่วยทางจิต

Be the first to comment on "ทหารอเมริกันถูกปลดเพราะผิดวินัย ส่วนใหญ่ป่วยทางจิต"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*