ทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 31 ก.ค. -2 ส.ค.นี้

แขวงทางหลวงกรุงเทพ เตรียมทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 ระหว่างก่อสร้างขยายถนนวิภาวดีรังสิต โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าสนามบินดอนเมืองให้ใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า  ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยความคืบหน้าแผนปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิต และสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณหน้าสนามบินดอนเมือง ว่า ปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 31) ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของยานพาหนะตามจุดตัดทางแยกต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ทำให้มีการปิดช่องจราจรเป็นบางช่อง ส่งผลให้มีรถท้ายสะสมมากขึ้นจนบดบังช่องจราจรทางตรง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีกระแสรถเข้าท่าอากาศยานตัดกับกระแสรถที่จอดรับ-ส่ง บริเวณป้ายรถประจำทาง จึงได้จัดแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ให้กีดขวางช่องทางหลัก และปิดการจราจร ห้ามใช้เพื่อความปลอดภัย ในวันที่ 31 ก.ค


Next detail…. :

แขวงทางหลวงกรุงเทพ เตรียมทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 ระหว่างก่อสร้างขยายถนนวิภาวดีรังสิต โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าสนามบินดอนเมืองให้ใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า 

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยความคืบหน้าแผนปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิต และสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณหน้าสนามบินดอนเมือง ว่า ปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 31) ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของยานพาหนะตามจุดตัดทางแยกต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ทำให้มีการปิดช่องจราจรเป็นบางช่อง ส่งผลให้มีรถท้ายสะสมมากขึ้นจนบดบังช่องจราจรทางตรง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีกระแสรถเข้าท่าอากาศยานตัดกับกระแสรถที่จอดรับ-ส่ง บริเวณป้ายรถประจำทาง จึงได้จัดแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ให้กีดขวางช่องทางหลัก และปิดการจราจร ห้ามใช้เพื่อความปลอดภัย ในวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 โดยท่านที่จะเดินทางเข้าไปภายในสนามบินดอนเมือง สามารถเลี่ยงไปใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า หรือสะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศแทน

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงกรุงเทพ จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงกรุงเทพ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ส่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาวางแผนการก่อสร้างต่อไป เนื่องจากถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเส้นทางสายหลัก มีสถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนชุมชน ผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 

Source : ทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 31 ก.ค. -2 ส.ค.นี้

Be the first to comment on "ทดลองปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 31 ก.ค. -2 ส.ค.นี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*