ถึงยุคของ IoT Commerce เมื่อ IBM จับมือ Visa เชื่อมเทคโนโลยี token เข้ากับ Watson IoT

เราอาจใกล้เห็นยุคของ IoT Commerce เมื่อ IBM จับมือกับ Visa เชื่อมเทคโนโลยี token ของ Visa เข้ากับแพลตฟอร์ม Watson IoT แม้การร่วมมือครั้งนี้จะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ก็คาดเดาได้ว่าจะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต Bret Greenstein รองประธานฝ่ายธุรกิจดิจิทัลของ IBM Watson IoT ระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อของผ่านหน้าจออย่างเดียว จุดประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้คือเราจะสามารถซื้อของผ่านเอนด์พอยต์ (endpoint) ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เครื่องทำกาแฟ เครื่องปรินท์ รถยนต์ และอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาหาร สุขภาพได้ ด้านเทคโนโลยี IBM จะใช้เทคโนโลยี Token ชำระเงินแบบระบุตัวตนเพื่อความปลอดภัยของ Visa มาเชื่อมกับ IoT cloud ของ IBM จากนั้นก็เชื่อมต่อ Token เข้ากับอุปกรณ์ IoT อีกที ก็สามารถสั่งซื้อของบนอุปกรณ์ได้ ภาพจาก Facebook IBM ที่มา – ZDnet Topics:  IBM Visa Internet of Things


Next detail…. :

เราอาจใกล้เห็นยุคของ IoT Commerce เมื่อ IBM จับมือกับ Visa เชื่อมเทคโนโลยี token ของ Visa เข้ากับแพลตฟอร์ม Watson IoT แม้การร่วมมือครั้งนี้จะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ก็คาดเดาได้ว่าจะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต

Bret Greenstein รองประธานฝ่ายธุรกิจดิจิทัลของ IBM Watson IoT ระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อของผ่านหน้าจออย่างเดียว จุดประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้คือเราจะสามารถซื้อของผ่านเอนด์พอยต์ (endpoint) ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เครื่องทำกาแฟ เครื่องปรินท์ รถยนต์ และอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาหาร สุขภาพได้

ด้านเทคโนโลยี IBM จะใช้เทคโนโลยี Token ชำระเงินแบบระบุตัวตนเพื่อความปลอดภัยของ Visa มาเชื่อมกับ IoT cloud ของ IBM จากนั้นก็เชื่อมต่อ Token เข้ากับอุปกรณ์ IoT อีกที ก็สามารถสั่งซื้อของบนอุปกรณ์ได้

No Description
ภาพจาก Facebook IBM

ที่มา – ZDnet

Source : ถึงยุคของ IoT Commerce เมื่อ IBM จับมือ Visa เชื่อมเทคโนโลยี token เข้ากับ Watson IoT

Be the first to comment on "ถึงยุคของ IoT Commerce เมื่อ IBM จับมือ Visa เชื่อมเทคโนโลยี token เข้ากับ Watson IoT"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*