ตามรอยพระบาทที่ชุมพร

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ประตูสู่ภาคใต้ เมืองที่มีชายหาดที่สวยงาม หมู่เกาะมากมาย ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปยังที่ต่างๆเพียงเท่านั้นครับ ที่นี่ยังมีความน่าสนใจมากกว่าท้องทะเลอยู่อีก สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับตัวเมืองชุมพร ถ้าหากใครได้มาเที่ยว มาปั่นจักรยานที่นี่ก็จะพบกับแท่นจารึก 2 แท่นที่ท่านได้เสด็จมายังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่กันครับ โครงการแห่งนี้มีเรื่องราวที่มาอย่างไร บรรยากาศน่ามาเที่ยวแค่ไหน ติดตามกันได้ในวันนี้ (17มิ.ย.60)          


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ประตูสู่ภาคใต้ เมืองที่มีชายหาดที่สวยงาม หมู่เกาะมากมาย ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปยังที่ต่างๆเพียงเท่านั้นครับ ที่นี่ยังมีความน่าสนใจมากกว่าท้องทะเลอยู่อีก สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับตัวเมืองชุมพร ถ้าหากใครได้มาเที่ยว มาปั่นจักรยานที่นี่ก็จะพบกับแท่นจารึก 2 แท่นที่ท่านได้เสด็จมายังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่กันครับ โครงการแห่งนี้มีเรื่องราวที่มาอย่างไร บรรยากาศน่ามาเที่ยวแค่ไหน ติดตามกันได้ในวันนี้ (17มิ.ย.60)   
    
 

Source : ตามรอยพระบาทที่ชุมพร

Be the first to comment on "ตามรอยพระบาทที่ชุมพร"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*