ตั้งเวทีคู่ขนาน เวทีประชาพิจารณ์แก้พ.ร.บ.บัตรทอง 

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดเวทีประชาพิจารณ์แก้ไข(ร่าง)พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุเทพมหานคร โดยมีเครือข่ายประชาชนจากภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกทม.เข้าร่วม บรรยากาศเกิดชุลมุนเมื่อมีเจ้าหน้าที่กว่า 2 กองร้อยคุมเข้มพร้อมขอความร่วมมือห้างชูป้ายและใช้เครื่องขยายเสียง  เหตุการณ์ชุลมุนก่อนเวทีประชาพิจารณ์ แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จะเริ่มขึ้น หลังวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคที่ 4  เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 200-300 คน ถือป้ายคัดค้านการแก้ไขกฎหมาย  พร้อมแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วมเวที มองว่าเป็นเพียงพิธีกรรม  โดยได้ตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีประชาพิจารณ์ นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อดีตคณะกรรมการหลักประกันแห่งชาติ ภาคประชาชน ชี้แจงสาเหตุการตั้งเวทีคู่ขนานว่า ภาคประชาชนไม่เชื่อใจคณะกรรมการยกร่าง และการแก้ไขมอบอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขในหลายด้าน ทั้งมีการปรับโครงสร้างบริหารระบบหลักประกัน โดยเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการมากขึ้น ทำให้กฎหมายขาดความสมดุลย์ ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ประเทศไทย  ระบุว่า หากร่าง พรบ.นี้ผ่าน ผู้ติดเชื้อจะได้รับผลกระทบ เพราะเดิม สปสช.เป็นผู้จัดซื้อยาราคาแพง ใช้งบประมาณสำหรับโครงการพิเศษเพียงร้อยละ4.9 ประหยัดงบประมาณได้มากถึง 50,000 ล้านบาทในรอบ  10 ปี แต่หากมอบอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อ จะไม่มีหลักประกันการจ่ายยาที่ทั่วถึง  ทั้งนี้ เครือข่ายฯขอให้คณะกรรมการยกร่างฯ หยุดกระบวนการแก้ไขกฎหมายและเริ่มต้นใหม่โดยยึดมาตรา 9 ,10 และ11 ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด   ด้าน รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ กระบวนการร่างเป็นไปอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน ควรแก้ไขเพิ่มเติมมากกว่าร่างใหม่ สำหรับ เวทีปรึกษาสาธารณะ โดยเชิญตัวแทนภาคส่วนต่างร่วมแลกเปลี่ยนแก้ไขบัตรทอง จัดขึ้นวันที่ 20–21 มิ.ย.นี้ ทางคณะอนุกรรมการฯขอพิจารณาผลการจัดเวทีในวันนี้ และคาดว่าจะมีมติเลื่อนจัดงานออกไป  


Read all…. :

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดเวทีประชาพิจารณ์แก้ไข(ร่าง)พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุเทพมหานคร โดยมีเครือข่ายประชาชนจากภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกทม.เข้าร่วม บรรยากาศเกิดชุลมุนเมื่อมีเจ้าหน้าที่กว่า 2 กองร้อยคุมเข้มพร้อมขอความร่วมมือห้างชูป้ายและใช้เครื่องขยายเสียง 

เหตุการณ์ชุลมุนก่อนเวทีประชาพิจารณ์ แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จะเริ่มขึ้น หลังวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคที่ 4  เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 200-300 คน ถือป้ายคัดค้านการแก้ไขกฎหมาย  พร้อมแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วมเวที มองว่าเป็นเพียงพิธีกรรม  โดยได้ตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีประชาพิจารณ์

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อดีตคณะกรรมการหลักประกันแห่งชาติ ภาคประชาชน ชี้แจงสาเหตุการตั้งเวทีคู่ขนานว่า ภาคประชาชนไม่เชื่อใจคณะกรรมการยกร่าง และการแก้ไขมอบอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขในหลายด้าน ทั้งมีการปรับโครงสร้างบริหารระบบหลักประกัน โดยเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการมากขึ้น ทำให้กฎหมายขาดความสมดุลย์

ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ประเทศไทย  ระบุว่า หากร่าง พรบ.นี้ผ่าน ผู้ติดเชื้อจะได้รับผลกระทบ เพราะเดิม สปสช.เป็นผู้จัดซื้อยาราคาแพง ใช้งบประมาณสำหรับโครงการพิเศษเพียงร้อยละ4.9 ประหยัดงบประมาณได้มากถึง 50,000 ล้านบาทในรอบ  10 ปี แต่หากมอบอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อ จะไม่มีหลักประกันการจ่ายยาที่ทั่วถึง 

ทั้งนี้ เครือข่ายฯขอให้คณะกรรมการยกร่างฯ หยุดกระบวนการแก้ไขกฎหมายและเริ่มต้นใหม่โดยยึดมาตรา 9 ,10 และ11 ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด  

ด้าน รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ กระบวนการร่างเป็นไปอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน ควรแก้ไขเพิ่มเติมมากกว่าร่างใหม่

สำหรับ เวทีปรึกษาสาธารณะ โดยเชิญตัวแทนภาคส่วนต่างร่วมแลกเปลี่ยนแก้ไขบัตรทอง จัดขึ้นวันที่ 20–21 มิ.ย.นี้ ทางคณะอนุกรรมการฯขอพิจารณาผลการจัดเวทีในวันนี้ และคาดว่าจะมีมติเลื่อนจัดงานออกไป
 

Source : ตั้งเวทีคู่ขนาน เวทีประชาพิจารณ์แก้พ.ร.บ.บัตรทอง 

Be the first to comment on "ตั้งเวทีคู่ขนาน เวทีประชาพิจารณ์แก้พ.ร.บ.บัตรทอง "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*