ตั้งเป้าปี 2561 คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คน/ปี  

คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สานต่อ “โครงการการรณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง”ตั้งเป้าปี 2561 คนไทยจะบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี  นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัยแต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ในปี 2559  คณะกรรมการฯ จึงร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง”ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้องและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี จากปัจจุบันการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 220 ฟองต่อคนต่อปี โดยผลสำรวจโดยบริษัท YouGov พบว่า ผู้บริโภครับประทานไข่เฉลี่ย 5 ฟองต่อสัปดาห์ ซึ่งใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิง ผู้ชาย ในทุกช่วงอายุ ถือเป็นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่สำคัญกลุ่มผู้สูงอายุจากเดิมที่ระมัดระวังในการบริโภคไข่ เพราะเกรงว่า จะมีปัญหาคอเลสเตอรอล หันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ พร้อมกันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่า สามารถกินไข่ได้ทุกวัน, ผู้สูงอายุเชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่อสัปดาห์ และไข่ไม่มีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย ส่งผลให้ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี  ด้าน นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่า ในปี 2560 โครงการมีแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภคไข่ไก่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน “ไข่พระอาทิตย์สัญจร 4 ภาค” โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม, ประสานสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จัดสัมมนาให้ความรู้งานวิจัยไข่ ในกลุ่มแพทย์, รณรงค์ “รักใคร…ให้มอบกระเช้าไข่” ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ของไทย เป็นต้น  ขณะที่ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไข่ไก่คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค  ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ประมาณ 15,500 ล้านฟองต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 50,000 ล้านบาท ที่สำคัญการบริโภคไข่ไก่ยังช่วยดูดซับปริมาณไข่ที่ล้นตลาด แก้ไขปัญหาราคาไข่ตกต่ำได้ด้วย โดยปี 2560 นี้มีกำลังการผลิตไข่ประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน แต่ปัจจุบันการบริโภคประมาณ 35 ล้านฟองต่อวันเท่านั้น ยังมีส่วนเกินความต้องการอยู่ประมาณ 10 ล้านฟอง ส่งผลราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มลดลงมาเหลือเพียงฟองละ 2.10 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท  


Read Continue…. :

คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สานต่อ “โครงการการรณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง”ตั้งเป้าปี 2561 คนไทยจะบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี 

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัยแต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ในปี 2559  คณะกรรมการฯ จึงร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง”ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้องและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี จากปัจจุบันการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 220 ฟองต่อคนต่อปี โดยผลสำรวจโดยบริษัท YouGov พบว่า ผู้บริโภครับประทานไข่เฉลี่ย 5 ฟองต่อสัปดาห์ ซึ่งใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิง ผู้ชาย ในทุกช่วงอายุ ถือเป็นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่สำคัญกลุ่มผู้สูงอายุจากเดิมที่ระมัดระวังในการบริโภคไข่ เพราะเกรงว่า จะมีปัญหาคอเลสเตอรอล หันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ พร้อมกันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่า สามารถกินไข่ได้ทุกวัน, ผู้สูงอายุเชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่อสัปดาห์ และไข่ไม่มีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย ส่งผลให้ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี 

ด้าน นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่า ในปี 2560 โครงการมีแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภคไข่ไก่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน “ไข่พระอาทิตย์สัญจร 4 ภาค” โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม, ประสานสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จัดสัมมนาให้ความรู้งานวิจัยไข่ ในกลุ่มแพทย์, รณรงค์ “รักใคร…ให้มอบกระเช้าไข่” ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ของไทย เป็นต้น 

ขณะที่ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไข่ไก่คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค  ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ประมาณ 15,500 ล้านฟองต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 50,000 ล้านบาท ที่สำคัญการบริโภคไข่ไก่ยังช่วยดูดซับปริมาณไข่ที่ล้นตลาด แก้ไขปัญหาราคาไข่ตกต่ำได้ด้วย โดยปี 2560 นี้มีกำลังการผลิตไข่ประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน แต่ปัจจุบันการบริโภคประมาณ 35 ล้านฟองต่อวันเท่านั้น ยังมีส่วนเกินความต้องการอยู่ประมาณ 10 ล้านฟอง ส่งผลราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มลดลงมาเหลือเพียงฟองละ 2.10 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท
 

Source : ตั้งเป้าปี 2561 คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คน/ปี  

Be the first to comment on "ตั้งเป้าปี 2561 คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คน/ปี  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*