ตัดงบ 30 บาท แล้วยังรุมถล่ม จ้องล้ม ‘สปสช.’

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ อีกหนึ่งประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างคือการตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งผู้เกี่ยวข้องยอมรับแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนนี้  ในขณะเดียวกัน ยังเกิดกระแสความต้องการล้มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ควบคู่กันไปด้วย 


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

อีกหนึ่งประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างคือการตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งผู้เกี่ยวข้องยอมรับแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนนี้  ในขณะเดียวกัน ยังเกิดกระแสความต้องการล้มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ควบคู่กันไปด้วย 

Source : ตัดงบ 30 บาท แล้วยังรุมถล่ม จ้องล้ม ‘สปสช.’

Be the first to comment on "ตัดงบ 30 บาท แล้วยังรุมถล่ม จ้องล้ม ‘สปสช.’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*