‘ดุสิตโพล’ ชี้ประชาชน ต้องการ ‘เลือกตั้ง’ โดยเร็ว

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการ 'เลือกตั้ง' โดยเร็ว ชี้มีผลต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมเชื่อมั่นรธน.ใหม่ คัดกรองนักการเมืองน้ำดีเข้าสภา 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ 'การเลือกตั้ง' โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,237 คน สรุปผลได้ ดังนี้ 1. ประชาชนต้องการให้มีเลือกตั้ง ส.ส


Read Continue…. :

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการ 'เลือกตั้ง' โดยเร็ว ชี้มีผลต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมเชื่อมั่นรธน.ใหม่ คัดกรองนักการเมืองน้ำดีเข้าสภา

'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ 'การเลือกตั้ง' โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,237 คน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนต้องการให้มีเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงใด?
อันดับ 1 โดยเร็ว 28.29% เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้า ปัญหาต่างๆคลี่คลาย การเลือกตั้งมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ฯลฯ
อันดับ 2 ตามโรดแมปของนายกฯ ที่ยังไม่ได้กำหนดเวลา 26.19% เพราะ จะได้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ควรมีความพร้อมทุกๆด้าน อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ
อันดับ 3 ภายในปี พ.ศ.2561 21.75% เพราะ มีความเป็นไปได้มากที่สุด เป็นเวลาที่เหมาะสม ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4 ภายในปี พ.ศ.2560 นี้ 15.52% เพราะ นายกฯเคยประกาศไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี 2560 หลังจากประกาศใช้ รธน. ฉบับใหม่ก็ควรจะมีการเลือกตั้งได้แล้ว ฯลฯ
อันดับ 5 ไม่แน่ใจ 8.25%

2. สิ่งที่ประชาชนตั้งใจสำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ คือ
อันดับ 1 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รักษาสิทธิของตนเอง 88.20%
อันดับ 2 เลือกคนดี คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน 76.96%
อันดับ 3 อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว 66.21%
อันดับ 4 ไม่ขายเสียง ไม่ชี้นำ /การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 65.72%
อันดับ 5 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 46.81%

3. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้น่าจะได้ ส.ส.เข้าสภาฯ แบบใด?
อันดับ 1 ดีขึ้นกว่าทุกครั้ง 47.62% เพราะ เชื่อว่ารธน.ฉบับใหม่จะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาทำงาน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ฯลฯ
อันดับ 2 เหมือนเดิม 46.80% เพราะ พฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก น่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม หน้าเดิม
อันดับ 3 แย่กว่าทุกครั้ง 5.58%เพราะ การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ อาจเกิดความขัดแย้งมากขึ้น กฎหมายเลือกตั้งบางข้อยังเป็นประเด็น และไม่ได้รับการยอมรับ ฯลฯ

Source : ‘ดุสิตโพล’ ชี้ประชาชน ต้องการ ‘เลือกตั้ง’ โดยเร็ว

Be the first to comment on "‘ดุสิตโพล’ ชี้ประชาชน ต้องการ ‘เลือกตั้ง’ โดยเร็ว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*