ดีเดย์ 5 พ.ค. รถตู้ กทม.-ปริมณฑล 13 ที่นั่ง 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ กรมการขนส่งทางบก บังคับใช้กฎหมายรถตู้โดยสารสาธารณะต้องมี 13 ที่นั่ง เริ่มวันที่ 5 พฤษภาคมนี้  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พอใจผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะให้ความร่วมมือฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเบาะที่นั่งรถตู้สาธารณะ 13 ที่นั่ง พร้อมระบุ หลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะโครงสร้างตัวรถ ต้องมี 13 ที่นั่ง เริ่มจากรถตู้โดยสารหมวด 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นวันที่ 5 มิถุนายน จะบังคับใช้กับรถตู้ระหว่างจังหวัด หมวด 2 และ 3    ส่วนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจราจร ห้ามนั่งท้ายและภายในแค็บรถกระบะ ซึ่งขณะนี้ ตำรวจผ่อนผันให้บรรทุกผู้โดยสารได้ ในอนาคต ต้องบังคับใช้กฎหมายตามกรอบ โดยจะไม่เพิ่มกฎหมายที่ทำให้เกิดภาระหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่ผู้ใช้รถ หรือออกกฎหมายบังคับให้ติดอุปกรณ์ส่วนควบ แต่จะใช้แนวทางของกฎหมายที่มี  เช่น กำหนดจำนวนคนนั่งท้ายกระบะ หรือจำกัดความเร็ว     โดยวันที่ 21 เมษายนนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือความชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว     


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

กรมการขนส่งทางบก บังคับใช้กฎหมายรถตู้โดยสารสาธารณะต้องมี 13 ที่นั่ง เริ่มวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พอใจผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะให้ความร่วมมือฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเบาะที่นั่งรถตู้สาธารณะ 13 ที่นั่ง พร้อมระบุ หลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะโครงสร้างตัวรถ ต้องมี 13 ที่นั่ง เริ่มจากรถตู้โดยสารหมวด 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นวันที่ 5 มิถุนายน จะบังคับใช้กับรถตู้ระหว่างจังหวัด หมวด 2 และ 3
  
ส่วนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจราจร ห้ามนั่งท้ายและภายในแค็บรถกระบะ ซึ่งขณะนี้ ตำรวจผ่อนผันให้บรรทุกผู้โดยสารได้ ในอนาคต ต้องบังคับใช้กฎหมายตามกรอบ โดยจะไม่เพิ่มกฎหมายที่ทำให้เกิดภาระหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่ผู้ใช้รถ หรือออกกฎหมายบังคับให้ติดอุปกรณ์ส่วนควบ แต่จะใช้แนวทางของกฎหมายที่มี  เช่น กำหนดจำนวนคนนั่งท้ายกระบะ หรือจำกัดความเร็ว    

โดยวันที่ 21 เมษายนนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือความชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว     

Source : ดีเดย์ 5 พ.ค. รถตู้ กทม.-ปริมณฑล 13 ที่นั่ง 

Be the first to comment on "ดีเดย์ 5 พ.ค. รถตู้ กทม.-ปริมณฑล 13 ที่นั่ง "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*