ดีอี ตั้งคณะทำงานบิ๊กดาต้า หวังยกระดับบริการภาครัฐ

ดีอี ตั้งคณะทำงานฯ ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ บิ๊ก ดาต้า ภาครัฐ เน้นใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งบริหารจัดการ-ตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายได้ต่างๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการให้บริการของภาครัฐ เกิดความร่วมมือจากภาคเอ


Read all…. :

ดีอี ตั้งคณะทำงานฯ ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ บิ๊ก ดาต้า ภาครัฐ เน้นใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งบริหารจัดการ-ตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายได้ต่างๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการให้บริการของภาครัฐ เกิดความร่วมมือจากภาคเอ

Source : ดีอี ตั้งคณะทำงานบิ๊กดาต้า หวังยกระดับบริการภาครัฐ

Be the first to comment on "ดีอี ตั้งคณะทำงานบิ๊กดาต้า หวังยกระดับบริการภาครัฐ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*