ญี่ปุ่นแจกโปสเตอร์เตือนเด็กไม่ให้ใช้สมาร์ทโฟนมากไป

สมาคมกุมารแพทย์ญี่ปุ่น ทำโปสเตอร์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลในเครือ ย้ำเตือนผู้ปกครองถึงผลเสียของการปล่อยบุตรหลานอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินไป สมาคมด้านการแพทย์และกุมารแพทย์ของญี่ปุ่น แจกโปสเตอร์ไปตามสถานพยาบาลในสังกัดกว่า 170,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้ความรู้และเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้บุตรหลานใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินความจำเป็น ข้อความบนโปรเตอร์ เปิดด้วยหัวข้อว่า “อะไรบ้างที่ฉันต้องเสียไปกับการเล่นสมาร์ทโฟน?” พร้อมกับคำตอบ 6 ข้อ ที่บอกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้โทรศัพท์เอง ทั้งปัญหาเกี่ยวกับการนอน, ผลการเรียน, ระบบสมอง, ความแข็งแรงของร่างกาย, ปัญหาด้านการมองเห็น, และปัญหาการเข้าสังคม โดยผลเสียทั้ง 6 ข้อข้างต้นนี้ เกิดจากการเก็บข้อมูลจากกระทรวงศึกษา, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการกีฬา, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกระทรวงสารสนเทศ      และจากข้อมูลจากสำนักสำรวจแห่งชาติ เรื่องความสามารถทางวิชาการและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของปี 2557 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และพบว่า คะแนนการเรียนของเด็กๆลดต่ำลงหากพวกเขาใช้เวลาอยู่กัยสมาร์ทโฟนมากขึ้น โดยปี 2547 ทางสมาคมกุมารแพทย์ญี่ปุ่น เคยแนะนำไปแล้วว่า เด็กควรใช้เวลาสูงสุด 2 ชม.ต่อวันเท่านั้นในการดูโทรทัศน์, เล่นเกม หรืออะไรก็ตามจากในสมาร์ทโฟน และเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ขวบไม่ควรให้ดูโทรทัศน์หรือวิดีโอเลย  อีกทั้งทางสมาคมฯยังทำโปสเตอร์แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าถ้าต้องการให้บุตรหลานของตัวเองไม่หมกมุ่นอยู่กับสมาร์ทโฟน ตัวพ่อแม่เองก็ต้องให้เวลากับลูกๆ หากิจกรรมทำเป็นครอบครัว เพื่อให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง     ที่มา :  mainichi.jp  


Read Continue…. :

สมาคมกุมารแพทย์ญี่ปุ่น ทำโปสเตอร์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลในเครือ ย้ำเตือนผู้ปกครองถึงผลเสียของการปล่อยบุตรหลานอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินไป

สมาคมด้านการแพทย์และกุมารแพทย์ของญี่ปุ่น แจกโปสเตอร์ไปตามสถานพยาบาลในสังกัดกว่า 170,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้ความรู้และเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้บุตรหลานใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินความจำเป็น

ข้อความบนโปรเตอร์ เปิดด้วยหัวข้อว่า “อะไรบ้างที่ฉันต้องเสียไปกับการเล่นสมาร์ทโฟน?” พร้อมกับคำตอบ 6 ข้อ ที่บอกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้โทรศัพท์เอง ทั้งปัญหาเกี่ยวกับการนอน, ผลการเรียน, ระบบสมอง, ความแข็งแรงของร่างกาย, ปัญหาด้านการมองเห็น, และปัญหาการเข้าสังคม โดยผลเสียทั้ง 6 ข้อข้างต้นนี้ เกิดจากการเก็บข้อมูลจากกระทรวงศึกษา, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการกีฬา, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกระทรวงสารสนเทศ 

 

 

และจากข้อมูลจากสำนักสำรวจแห่งชาติ เรื่องความสามารถทางวิชาการและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของปี 2557 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และพบว่า คะแนนการเรียนของเด็กๆลดต่ำลงหากพวกเขาใช้เวลาอยู่กัยสมาร์ทโฟนมากขึ้น

โดยปี 2547 ทางสมาคมกุมารแพทย์ญี่ปุ่น เคยแนะนำไปแล้วว่า เด็กควรใช้เวลาสูงสุด 2 ชม.ต่อวันเท่านั้นในการดูโทรทัศน์, เล่นเกม หรืออะไรก็ตามจากในสมาร์ทโฟน และเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ขวบไม่ควรให้ดูโทรทัศน์หรือวิดีโอเลย 

อีกทั้งทางสมาคมฯยังทำโปสเตอร์แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าถ้าต้องการให้บุตรหลานของตัวเองไม่หมกมุ่นอยู่กับสมาร์ทโฟน ตัวพ่อแม่เองก็ต้องให้เวลากับลูกๆ หากิจกรรมทำเป็นครอบครัว เพื่อให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

 

 

ที่มา : mainichi.jp

 

Source : ญี่ปุ่นแจกโปสเตอร์เตือนเด็กไม่ให้ใช้สมาร์ทโฟนมากไป

Be the first to comment on "ญี่ปุ่นแจกโปสเตอร์เตือนเด็กไม่ให้ใช้สมาร์ทโฟนมากไป"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*