ญี่ปุ่นผ่านกฎหมายต่อต้านการสมคบคิดก่อการร้าย

สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่มีการโต้เถียงในเรื่องการอนุญาตเจ้าหน้าที่รัฐจัดการกับผู้สบคบคิดก่อการร้าย ขณะที่เสียงวิพากษ์ว่าจะเป็นการลดทอนเสรีภาพประชาชน เสียงส่วนใหญ่ในฝั่งพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ยกมือผ่านกฎหมายดังกล่าวในเช้าวันนี้ ขณะที่มีฝ่ายค้านลงคะแนนไม่เห็นด้วย ร่างฯ นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของราชมนตรีสภาต่อไป  ฝ่ายรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อที่จะรองรับความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติที่ญี่ปุ่นได้ตกลงไว้ มีการวิพากษ์ถึงการผ่านกฎหมายดังกล่าวว่าจะไปลดทอนเสรีภาพของประชาชน และอาจจะนับว่าเป็นการคุกคามประชาชน หากมีการติดตามจับตาประชาชนที่ไม่ได้กระทำผิด ร่างกฎหมายนี้ได้บัญญัติกำหนดรูปแบบความผิดที่เข้าข่ายการสมคบคิดก่อการร้าย 227 ประเภท  อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อเทียบกับความผิดฐานก่อการร้ายที่มีโทษร้ายแรง กฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดเอาความผิดอย่างเช่นการก๊อปปี้เพลง หรือการเก็บเห็ดในพื้นที่ต้องห้ามเป็นความผิดฐานเล็กน้อยไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย    หมายเหตุ ผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานแปลของนายนพวิทย์ สิริปริยศักดิ์ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. นักศึกษาฝึกงาน    อ้างอิง Japan passes controversial anti-terror conspiracy law Japan ruling bloc pushes through anti-conspiracy bill despite privacy concerns


Next detail…. :

สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่มีการโต้เถียงในเรื่องการอนุญาตเจ้าหน้าที่รัฐจัดการกับผู้สบคบคิดก่อการร้าย ขณะที่เสียงวิพากษ์ว่าจะเป็นการลดทอนเสรีภาพประชาชน

เสียงส่วนใหญ่ในฝั่งพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ยกมือผ่านกฎหมายดังกล่าวในเช้าวันนี้ ขณะที่มีฝ่ายค้านลงคะแนนไม่เห็นด้วย ร่างฯ นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของราชมนตรีสภาต่อไป 

ฝ่ายรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อที่จะรองรับความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติที่ญี่ปุ่นได้ตกลงไว้

มีการวิพากษ์ถึงการผ่านกฎหมายดังกล่าวว่าจะไปลดทอนเสรีภาพของประชาชน และอาจจะนับว่าเป็นการคุกคามประชาชน หากมีการติดตามจับตาประชาชนที่ไม่ได้กระทำผิด

ร่างกฎหมายนี้ได้บัญญัติกำหนดรูปแบบความผิดที่เข้าข่ายการสมคบคิดก่อการร้าย 227 ประเภท 

อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อเทียบกับความผิดฐานก่อการร้ายที่มีโทษร้ายแรง กฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดเอาความผิดอย่างเช่นการก๊อปปี้เพลง หรือการเก็บเห็ดในพื้นที่ต้องห้ามเป็นความผิดฐานเล็กน้อยไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย 

 

หมายเหตุ

ผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานแปลของนายนพวิทย์ สิริปริยศักดิ์ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. นักศึกษาฝึกงาน 

 

อ้างอิง

Japan passes controversial anti-terror conspiracy law

Japan ruling bloc pushes through anti-conspiracy bill despite privacy concerns

Source : ญี่ปุ่นผ่านกฎหมายต่อต้านการสมคบคิดก่อการร้าย

Be the first to comment on "ญี่ปุ่นผ่านกฎหมายต่อต้านการสมคบคิดก่อการร้าย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*