ชาวนครพนมรำลึก ในหลวง ร.๙ เสด็จประทับแรม

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมชมนิทรรศการวันประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดนครพนม ภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี       นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนใจศึกษา “กระโจมที่ประทับแรม” ภายในพื้นที่หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารรักษาพระองค์ ค่ายพระยอดขวาง จำลองจากกระโจมที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขณะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่บึงหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2505 หรือเมื่อ 55 ปีก่อน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม กล่าวว่า การเสด็จฯมาประทับแรมเมื่อ 55 ปีก่อน เป็นการทรงเสี่ยงภยันตรายในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในช่วงสงครามเย็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ มายังจังหวัดนครพนม เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวาระต่างๆ รวม 17 ครั้ง โดยเสด็จครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2498 สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดนครพนม อย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดสกลนครจึงจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ขึ้นถึงวันที่ 18 มิถุนายน ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมชมนิทรรศการวันประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดนครพนม ภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี 
    
นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนใจศึกษา “กระโจมที่ประทับแรม” ภายในพื้นที่หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารรักษาพระองค์ ค่ายพระยอดขวาง จำลองจากกระโจมที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขณะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่บึงหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2505 หรือเมื่อ 55 ปีก่อน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม กล่าวว่า การเสด็จฯมาประทับแรมเมื่อ 55 ปีก่อน เป็นการทรงเสี่ยงภยันตรายในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในช่วงสงครามเย็น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ มายังจังหวัดนครพนม เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวาระต่างๆ รวม 17 ครั้ง โดยเสด็จครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2498 สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดนครพนม อย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดสกลนครจึงจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ขึ้นถึงวันที่ 18 มิถุนายน ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

Source : ชาวนครพนมรำลึก ในหลวง ร.๙ เสด็จประทับแรม

Be the first to comment on "ชาวนครพนมรำลึก ในหลวง ร.๙ เสด็จประทับแรม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*