จี้กรมศิลป์ทบทวนมติหมุดคณะราษฎร

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เรียกร้องกรมศิลปากรทบทวนมติหมุดคณะราษฎรไม่เป็นเป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์  ด้านอธิบดีกรมศิลปากร ปฏิเสธที่จะอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติดังกล่าว แต่มีการยกตัวอย่างสถานการณ์สมมติเหตุการณ์สงคราม 9 ทัพ  มติดังกล่าวมีเนื้อหาโดยสรุปคือ  ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535   หมุดคณะราษฎร ไม่ใช่ ‘โบราณวัตถุ’ เนื่องจากเป็นวัตถุที่พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร นำมาติดตั้งไว้ในบริเวณลานพระราชวังดุสิต 4 ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ ที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์  ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เรียกร้องให้กรมศิลปากรทบทวนมตินี้ ด้านศาสตราจารย์สมภาร พรมทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้ได้ส่งถึงหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้บรรจุเรื่องหมุดคณะราษฎรหายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติแล้ว โดยย้ำว่ากรณีนี้เป็นการหาทางออกให้กับปัญหาของบ้านเมือง  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เรียกร้องกรมศิลปากรทบทวนมติหมุดคณะราษฎรไม่เป็นเป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์  ด้านอธิบดีกรมศิลปากร ปฏิเสธที่จะอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติดังกล่าว แต่มีการยกตัวอย่างสถานการณ์สมมติเหตุการณ์สงคราม 9 ทัพ 

มติดังกล่าวมีเนื้อหาโดยสรุปคือ  ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535   หมุดคณะราษฎร ไม่ใช่ ‘โบราณวัตถุ’ เนื่องจากเป็นวัตถุที่พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร นำมาติดตั้งไว้ในบริเวณลานพระราชวังดุสิต 4 ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ ที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์  ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เรียกร้องให้กรมศิลปากรทบทวนมตินี้

ด้านศาสตราจารย์สมภาร พรมทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้ได้ส่งถึงหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้บรรจุเรื่องหมุดคณะราษฎรหายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติแล้ว โดยย้ำว่ากรณีนี้เป็นการหาทางออกให้กับปัญหาของบ้านเมือง  

Source : จี้กรมศิลป์ทบทวนมติหมุดคณะราษฎร

Be the first to comment on "จี้กรมศิลป์ทบทวนมติหมุดคณะราษฎร"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*