จับตาสิ้นปี ปัญหาแรงงานรอบใหม่ปะทุ     

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์  ยอมรับว่า พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว สร้างความวุ่นวายแก่อุตสาหกรรมในช่วงแรก แต่หลังจากรัฐบาลใช้มาตรา 44 ขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย ทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้น แต่ต้องจับตาช่วงใกล้ครบกำหนดรอบใหม่วันที่ 1 มกราคม 2561 หากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน อาจมีปัญหาอีกรอบ   นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ในช่วงแรกที่มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หรือ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 มีความกังวลและมีความวุ่นวายระดับหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบันเกือบ 100% ใช้แรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา เมียนมา แต่เมื่อภาครัฐประกาศมาตรา 44 เลื่อนระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์ก็คลี่คลายขึ้น  ระหว่างนี้ ผู้ประกอบการรวมถึงบริษัทรับเหมาช่วง หรือ ซับคอนแทร็กต์ ต้องปรับตัว  ส่วนในอนาคต หากจะมีการกำหนดสัดส่วนแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทหรือไม่ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่พูดยาก เพราะการใช้แรงงานขึ้นกับจำนวนโครงการที่มี อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง เช่น  PREFAB (พรีแฟบ) และ PRECAST (พรีคาสท์) มาใช้มากขึ้น ก็สามารถช่วยลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนแฝงได้มากพอสมควร 


Read more… :

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์  ยอมรับว่า พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว สร้างความวุ่นวายแก่อุตสาหกรรมในช่วงแรก แต่หลังจากรัฐบาลใช้มาตรา 44 ขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย ทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้น แต่ต้องจับตาช่วงใกล้ครบกำหนดรอบใหม่วันที่ 1 มกราคม 2561 หากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน อาจมีปัญหาอีกรอบ  

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ในช่วงแรกที่มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หรือ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 มีความกังวลและมีความวุ่นวายระดับหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบันเกือบ 100% ใช้แรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา เมียนมา แต่เมื่อภาครัฐประกาศมาตรา 44 เลื่อนระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์ก็คลี่คลายขึ้น  ระหว่างนี้ ผู้ประกอบการรวมถึงบริษัทรับเหมาช่วง หรือ ซับคอนแทร็กต์ ต้องปรับตัว 

ส่วนในอนาคต หากจะมีการกำหนดสัดส่วนแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทหรือไม่ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่พูดยาก เพราะการใช้แรงงานขึ้นกับจำนวนโครงการที่มี อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง เช่น  PREFAB (พรีแฟบ) และ PRECAST (พรีคาสท์) มาใช้มากขึ้น ก็สามารถช่วยลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนแฝงได้มากพอสมควร 

Source : จับตาสิ้นปี ปัญหาแรงงานรอบใหม่ปะทุ     

Be the first to comment on "จับตาสิ้นปี ปัญหาแรงงานรอบใหม่ปะทุ     "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*