จัดสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 60

กรมศิลปากร รายงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ  ดำเนินการไปกว่าร้อยละ60  กรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ  ดำเนินการไปกว่าร้อยละ60  โดยงานด้านประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ เช่น  มหาเทพ 4 องค์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สัตว์มงคลประจำทิศ เข้าสู่ขั้นตอนถอดพิมพ์และหล่อ ทำสีพื้น ก่อนแต่งสีที่ท้องสนามหลวง ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ มีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะ พระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าสู่ขั้นตอนปิดทอง ส่วนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย  ซึ่งได้จัดทำโครงสร้างใหม่ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ60 เช่นกัน ทั้งนี้ในช่วงท้ายของงาน คือ การแต่งสีผิว ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่ต้องใช้เวลาดำเนินงานนานที่สุด  แต่เชื่อว่าจะเสร็จทันภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้แน่นอน ส่วนราชรถปืนใหญ่ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแกะสลักลวดลาย  


Read Continue…. :

กรมศิลปากร รายงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ  ดำเนินการไปกว่าร้อยละ60 

กรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ  ดำเนินการไปกว่าร้อยละ60  โดยงานด้านประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ เช่น  มหาเทพ 4 องค์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สัตว์มงคลประจำทิศ เข้าสู่ขั้นตอนถอดพิมพ์และหล่อ ทำสีพื้น ก่อนแต่งสีที่ท้องสนามหลวง

ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ มีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะ พระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าสู่ขั้นตอนปิดทอง ส่วนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย  ซึ่งได้จัดทำโครงสร้างใหม่ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ60 เช่นกัน

ทั้งนี้ในช่วงท้ายของงาน คือ การแต่งสีผิว ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่ต้องใช้เวลาดำเนินงานนานที่สุด  แต่เชื่อว่าจะเสร็จทันภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้แน่นอน ส่วนราชรถปืนใหญ่ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแกะสลักลวดลาย
 

Source : จัดสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 60

Be the first to comment on "จัดสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 60"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*