งดเหล้าเข้าพรรษา 2560

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กล่าวว่าตับถือว่าเป็นโรงงานชีวิตไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษหรือสังเคราะห์โปรตีนไขมันที่เป็นประโยชน์ มันทำในตับทั้งหมดรวมทั้งเป็นที่สะสมพลังงาน เพราะฉะนั้นโรงงานชีวิตตัวนี้มันมีคุณค่ากับเรามาก มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตถ้าเกิดตับเสีย การงดดื่มเหล้าดีกับตัวเองและผู้อื่น ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ เรามาร่วมกันทำความดี “งดเหล้าพักตับ”  


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กล่าวว่าตับถือว่าเป็นโรงงานชีวิตไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษหรือสังเคราะห์โปรตีนไขมันที่เป็นประโยชน์ มันทำในตับทั้งหมดรวมทั้งเป็นที่สะสมพลังงาน เพราะฉะนั้นโรงงานชีวิตตัวนี้มันมีคุณค่ากับเรามาก มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตถ้าเกิดตับเสีย การงดดื่มเหล้าดีกับตัวเองและผู้อื่น ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ เรามาร่วมกันทำความดี “งดเหล้าพักตับ”

 

Source : งดเหล้าเข้าพรรษา 2560

Be the first to comment on "งดเหล้าเข้าพรรษา 2560"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*