คาดมูลค่าโฆษณาดิจิทัลทะลุ 1 หมื่นล้าน

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ สมาคมโฆษณาดิจิทัล มอบรางวัล 'ดีเอเอที อะวอร์ด 2016' เป็นครั้งแรก หวังสนับสนุนและสร้างกำลังใจแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีผลงานโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมประเมินเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปีนี้ จะมีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์  นายกสมาคมโฆษณษดิจิทัล (ประเทศไทย)  มอบรางวัล DAAT Award (ดีเอเอที อะวอร์ด) 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559  ซึ่งปีนี้(60) สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทำงานในแวดวงสื่อโฆษณาดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์จากผลงานที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างรายได้  เนื่องจากสื่อโฆษณาดิจิทัลมีการเติบโตของเม็ดเงินเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งขึ้นทุกปี จากเมื่อปี 2555 มีเม็ดเงินสื่อโฆษณาดิจิทัล เพียง 2,000 ล้านบาท เพิ่มเป็นกว่า 9,000 ล้านบาท เมื่อปี 2559 และปีนี้ คาดว่ามีโอกาสเกิน 10,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ สมาคมฯ ประเมินว่า ปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณาดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1,089 ล้านบาท ธุรกิจสื่อสาร 1,016 ล้านบาท ธุรกิจเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอร์ 1,016 ล้านบาท ยานยนต์ 984 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์นม 565 ล้านบาท    ส่วนรางวัล ดีเอเอที อะวอร์ด 2016 มี 3 รางวัล ได้แก่ โกล์ดอะวอร์ด, ซิลเวอร์ อวอร์ด และบรอนซ์ อวอร์ด ซึ่งผู้ได้รางวัลโกล์ดอะวอร์ด จาก 5 สาขา ได้แก่ นายสโรจ เลาหศิริ จากบริษัท แรบบิทส์ เทล รับรางวัลในสาขา Young Achiever of the Year (ยัง แอคชีฟเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์)   นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ จากบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น สาขา Agency Head of the Year (เอเจนซี่ เฮด ออฟ เดอะ เยียร์)  นายนรนิติ์ ยาโสภา จากบริษัท แรบบิทส์ เทล สาขา Creative of the Year (ครีเอทีฟ ออฟ เดอะ เยียร์) นายการันต์ ตันสุธัญลักษณ์ จากบริษัท พับลิกซิส วันฯ สาขา Channel Engagement Digital Media Planner of the Year (แชลเนล เอ็นเกจเมนต์ ดิจิทัล มีเดีย แพลนเนอร์ ออฟ เดอะ เยียร์) และนายสุบรรณ มณีมูล จากบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น รับรางวัลในสาขา Client Service of the Year (ไคลเอนท์ เซอร์วิส ออฟ เดอะ เยียร์)  


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

สมาคมโฆษณาดิจิทัล มอบรางวัล 'ดีเอเอที อะวอร์ด 2016' เป็นครั้งแรก หวังสนับสนุนและสร้างกำลังใจแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีผลงานโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมประเมินเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปีนี้ จะมีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์  นายกสมาคมโฆษณษดิจิทัล (ประเทศไทย)  มอบรางวัล DAAT Award (ดีเอเอที อะวอร์ด) 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559  ซึ่งปีนี้(60) สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทำงานในแวดวงสื่อโฆษณาดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์จากผลงานที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างรายได้  เนื่องจากสื่อโฆษณาดิจิทัลมีการเติบโตของเม็ดเงินเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งขึ้นทุกปี จากเมื่อปี 2555 มีเม็ดเงินสื่อโฆษณาดิจิทัล เพียง 2,000 ล้านบาท เพิ่มเป็นกว่า 9,000 ล้านบาท เมื่อปี 2559 และปีนี้ คาดว่ามีโอกาสเกิน 10,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ สมาคมฯ ประเมินว่า ปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณาดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1,089 ล้านบาท ธุรกิจสื่อสาร 1,016 ล้านบาท ธุรกิจเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอร์ 1,016 ล้านบาท ยานยนต์ 984 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์นม 565 ล้านบาท   

ส่วนรางวัล ดีเอเอที อะวอร์ด 2016 มี 3 รางวัล ได้แก่ โกล์ดอะวอร์ด, ซิลเวอร์ อวอร์ด และบรอนซ์ อวอร์ด ซึ่งผู้ได้รางวัลโกล์ดอะวอร์ด จาก 5 สาขา ได้แก่ นายสโรจ เลาหศิริ จากบริษัท แรบบิทส์ เทล รับรางวัลในสาขา Young Achiever of the Year (ยัง แอคชีฟเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์)   นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ จากบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น สาขา Agency Head of the Year (เอเจนซี่ เฮด ออฟ เดอะ เยียร์)  นายนรนิติ์ ยาโสภา จากบริษัท แรบบิทส์ เทล สาขา Creative of the Year (ครีเอทีฟ ออฟ เดอะ เยียร์) นายการันต์ ตันสุธัญลักษณ์ จากบริษัท พับลิกซิส วันฯ สาขา Channel Engagement Digital Media Planner of the Year (แชลเนล เอ็นเกจเมนต์ ดิจิทัล มีเดีย แพลนเนอร์ ออฟ เดอะ เยียร์) และนายสุบรรณ มณีมูล จากบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น รับรางวัลในสาขา Client Service of the Year (ไคลเอนท์ เซอร์วิส ออฟ เดอะ เยียร์)  

Source : คาดมูลค่าโฆษณาดิจิทัลทะลุ 1 หมื่นล้าน

Be the first to comment on "คาดมูลค่าโฆษณาดิจิทัลทะลุ 1 หมื่นล้าน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*