คลัง จ้าง นศ.สำรวจข้อมูลคนจน     

กระทรวงการคลัง จ้างนักศึกษาในจังหวัดต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 14 ล้าน 1 แสนคน  พร้อมให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากนั้น จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม จะจัดทำฐานข้อมูล นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อรับสวัสดิการของรัฐ       ขณะที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เห็นชอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก่อนจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการ ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้ประสานสำนักงานสถิติฯ จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และให้นักศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจ เพราะขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน 


Read all…. :

กระทรวงการคลัง จ้างนักศึกษาในจังหวัดต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 14 ล้าน 1 แสนคน  พร้อมให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากนั้น จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม จะจัดทำฐานข้อมูล นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อรับสวัสดิการของรัฐ      

ขณะที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เห็นชอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก่อนจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการ ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้ประสานสำนักงานสถิติฯ จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และให้นักศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจ เพราะขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน 

Source : คลัง จ้าง นศ.สำรวจข้อมูลคนจน     

Be the first to comment on "คลัง จ้าง นศ.สำรวจข้อมูลคนจน     "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*