ครูคืนถิ่นท้วงสอบภาษาอังกฤษทำไมเพราะไม่ได้ใช้งาน

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ส่องศักยภาพครูไทย ขอต่อรองของคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ #ครูคืนถิ่น ขอต่อรองเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ ลดคะแนนสอบ TOEIC จาก 400 เหลือ 250 คะแนน โดยมีการออกมาให้เหตุผลว่า ค่าสมัครสอบแพง ค่าเดินทางสูง และสอบไปก็ไม่ได้นำไปใช้ในอนาคต เสนอให้ใช้เกรดกับผลสอบข้อเขียนเป็นตัวชี้วัด หรือจัดอบรมภาษาอังกฤษแทน เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโลกโซเชียล หรือว่าระบบการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ลุกลามถึงวิชาชีพครูที่ทำให้การสอบวัดผลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นเรื่องยากเกินความสามารถ  และเหตุผลที่ว่า “สอบไปก็ไม่ได้นำไปใช้ในอนาคต” เป็นคำกล่าวอ้างที่ชวนขบคิด ขนาดคนจะเป็นครูยังเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญ ทั้งที่ทักษะด้านภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาโลกกว้าง เป็นพื้นฐานของการฝักใฝ่ในความรู้   


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ส่องศักยภาพครูไทย ขอต่อรองของคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

#ครูคืนถิ่น ขอต่อรองเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ ลดคะแนนสอบ TOEIC จาก 400 เหลือ 250 คะแนน โดยมีการออกมาให้เหตุผลว่า ค่าสมัครสอบแพง ค่าเดินทางสูง และสอบไปก็ไม่ได้นำไปใช้ในอนาคต เสนอให้ใช้เกรดกับผลสอบข้อเขียนเป็นตัวชี้วัด หรือจัดอบรมภาษาอังกฤษแทน เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโลกโซเชียล

หรือว่าระบบการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ลุกลามถึงวิชาชีพครูที่ทำให้การสอบวัดผลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นเรื่องยากเกินความสามารถ 

และเหตุผลที่ว่า “สอบไปก็ไม่ได้นำไปใช้ในอนาคต” เป็นคำกล่าวอ้างที่ชวนขบคิด ขนาดคนจะเป็นครูยังเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญ ทั้งที่ทักษะด้านภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาโลกกว้าง เป็นพื้นฐานของการฝักใฝ่ในความรู้ 
 

Source : ครูคืนถิ่นท้วงสอบภาษาอังกฤษทำไมเพราะไม่ได้ใช้งาน

Be the first to comment on "ครูคืนถิ่นท้วงสอบภาษาอังกฤษทำไมเพราะไม่ได้ใช้งาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*