คมนาคม ยันวิศวกรจีน อยู่ภายใต้ กม.ไทย

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ยืนยันคำสั่ง ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน ไม่ได้เปิดช่องกฎหมาย เผยเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกบุคลากรของจีน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และในฐานะรองโฆษกกระทรวงคมนาคม ยืนยัน คำสั่ง ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน มิได้ยกเว้น พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 ทั้งฉบับ โดยยกเว้นเพียงมาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 49 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต  ส่วนการยกเว้นการนำกฎหมายของไทยมาใช้บังคับกับโครงการฯ อีกกว่า 7 ฉบับ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของจีน ซึ่งเป็นงานการออกแบบ ควบคุมงานและระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน โดยวิศวกรและสถาปนิกจีน หากเข้ามาทำงานยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นของไทยทุกประการ


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ยืนยันคำสั่ง ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน ไม่ได้เปิดช่องกฎหมาย เผยเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกบุคลากรของจีน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และในฐานะรองโฆษกกระทรวงคมนาคม ยืนยัน คำสั่ง ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน มิได้ยกเว้น พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 ทั้งฉบับ โดยยกเว้นเพียงมาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 49 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต 

ส่วนการยกเว้นการนำกฎหมายของไทยมาใช้บังคับกับโครงการฯ อีกกว่า 7 ฉบับ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของจีน ซึ่งเป็นงานการออกแบบ ควบคุมงานและระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน โดยวิศวกรและสถาปนิกจีน หากเข้ามาทำงานยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นของไทยทุกประการ

Source : คมนาคม ยันวิศวกรจีน อยู่ภายใต้ กม.ไทย

Be the first to comment on "คมนาคม ยันวิศวกรจีน อยู่ภายใต้ กม.ไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*