คมนาคม ดันรถไฟไทย-จีน เข้า ครม. มิ.ย.นี้ 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รัฐมนตรีคมนาคม ยืนยันการใช้ มาตรา44  ผลักดันการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ ก่อนลงนามสัญญาการออกแบบในเดือนกรกฎาคม  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยัน การใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกมาตรา 44 เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558-2565     และการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

รัฐมนตรีคมนาคม ยืนยันการใช้ มาตรา44  ผลักดันการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ ก่อนลงนามสัญญาการออกแบบในเดือนกรกฎาคม 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยัน การใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกมาตรา 44 เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558-2565    

และการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ทำสัญญาจ้างกับรัฐวิสาหกิจของจีน ในงาน 3 ด้าน จะทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น เพราะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหลายข้อ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการภายในเดือนนี้(มิ.ย.) ก่อนเริ่มลงนามสัญญาออกแบบโครงการในเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน จะเริ่มงานก่อสร้างได้     

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า การใช้ ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเดินหน้าก่อสร้างได้ ทำให้การขนส่งสินค้าของไทยเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าของจีนตามนโยบาย One Belt One Road ได้ชัดเจนขึ้น

ด้านนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เชื่อว่า การใช้ ม.44 จะเร่งรัดโครงการได้ เพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงเสนอให้นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับกระทรวงคมนาคม ไปจนถึง รฟท. ปรับการก่อสร้างรวดเดียวจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จากนั้นค่อยขยายต่อไปหนองคาย รวมทั้งพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับรถไฟ  

ขณะที่ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยที่รัฐบาลใช้ ม.44 เร่งรัดรถไฟไทย-จีน แต่กังวลเรื่องความโปร่งใส  

ขณะที่ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการและเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ยืนยัน วิศวกรจีนต้องมีใบอนุญาตก่อนเข้ามาทำโครงการ ซึ่งปกติการประเมินคุณสมบัติวิศวกรต่างชาติ จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษ อาจเร่งรัดเวลาให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ 

สาระสำคัญของประกาศ ม.44 เพื่อปลดล็อครถไฟไทย-จีน โดยให้ รฟท. จ้างรัฐวิสาหกิจจีน มาออกแบบ ก่อสร้างโครงการ จัดหาขบวนรถแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมให้บริษัทวิศวกรและสถาปนิกจีน ที่เข้ามาทำงานได้รับการยกเว้นลักษณะของการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายไทย , ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 7 ฉบับ เป็นต้น  

โครงการรถไฟไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253.5 กิโลเมตร มีมูลค่าโครงการ 179,412 ล้านบาท  แบ่งก่อสร้าง 4 ช่วง คือ ช่วงแรกสถานีกลางดง-ปางอโศก 3.5 กิโลเมตร, ปากช่อง-คลองขนานจิตร 11 กิโลเมตร, แก่งคอย-นครราชสีมา 110 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-แก่งคอย 129 กิโลเมตร      

 

Source : คมนาคม ดันรถไฟไทย-จีน เข้า ครม. มิ.ย.นี้ 

Be the first to comment on "คมนาคม ดันรถไฟไทย-จีน เข้า ครม. มิ.ย.นี้ "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*