คนสามยุค ร่วมทบทวนสามเหตุการณ์พฤษภาคม

คนจากสามเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 35, 53, และ 57 ร่วมถอดบทเรียนจากอดีต ชี้ขบวนการประชาชนไทยอยู่ภายใต้การครอบงำของชนชั้นนำมาโดยตลอด และล้มเหลวในการเคารพหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยนายรัฐพล ศุภโสภณ อดีตสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์รัฐประหารที่ผ่านมา โดยมองว่าส่วนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากขบวนการประชาชนเอง ที่เชื่อในชนชั้นนำของขบวนการมากเกินไป จนยอมละเมิดหลักการบางอย่างที่สำคัญ เช่นการที่คนเสื้อแดงบางส่วนไปร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่ง ที่ผลักดันโดยพรรคเพื่อไทย ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมาสู่วิกฤติในปัจจุบันนี้ ในส่วนของนายอนุธีร์ เดชเทวพร อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. ปี 2552-2553 ระบุว่าเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดหลังสิกฤติการเมืองไทยหลายเหตุการร์ที่ผ่านมา คือการไม่รักษาหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่อง เช่นการพึงพอใจเวลาฝ่ายตรงข้ามถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเท่ากับกำลังเป็นการออกใบอนุญาตการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับรัฐไทย และถ้าวันหนึ่งเราจะถูกละเมิดสิทธิบ้าง ส่วนหนึ่งมันก็คือความผิดของเราเองด้วย ในส่วนของนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย กล่าวว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา ชนชั้นนำบางกลุ่มได้ใช้ยุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองประชาชน ทำให้มีการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองเป็นเสื้อสีต่างๆในปัจจุบัน ทั้งๆที่ความจริงชนชั้นนำบางกลุ่ม เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการแบ่งแยกเช่นนี้  


Read more… :

คนจากสามเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 35, 53, และ 57 ร่วมถอดบทเรียนจากอดีต ชี้ขบวนการประชาชนไทยอยู่ภายใต้การครอบงำของชนชั้นนำมาโดยตลอด และล้มเหลวในการเคารพหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

โดยนายรัฐพล ศุภโสภณ อดีตสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์รัฐประหารที่ผ่านมา โดยมองว่าส่วนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากขบวนการประชาชนเอง ที่เชื่อในชนชั้นนำของขบวนการมากเกินไป จนยอมละเมิดหลักการบางอย่างที่สำคัญ เช่นการที่คนเสื้อแดงบางส่วนไปร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่ง ที่ผลักดันโดยพรรคเพื่อไทย ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมาสู่วิกฤติในปัจจุบันนี้

ในส่วนของนายอนุธีร์ เดชเทวพร อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. ปี 2552-2553 ระบุว่าเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดหลังสิกฤติการเมืองไทยหลายเหตุการร์ที่ผ่านมา คือการไม่รักษาหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่อง เช่นการพึงพอใจเวลาฝ่ายตรงข้ามถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเท่ากับกำลังเป็นการออกใบอนุญาตการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับรัฐไทย และถ้าวันหนึ่งเราจะถูกละเมิดสิทธิบ้าง ส่วนหนึ่งมันก็คือความผิดของเราเองด้วย

ในส่วนของนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย กล่าวว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา ชนชั้นนำบางกลุ่มได้ใช้ยุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองประชาชน ทำให้มีการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองเป็นเสื้อสีต่างๆในปัจจุบัน ทั้งๆที่ความจริงชนชั้นนำบางกลุ่ม เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการแบ่งแยกเช่นนี้

 

Source : คนสามยุค ร่วมทบทวนสามเหตุการณ์พฤษภาคม

Be the first to comment on "คนสามยุค ร่วมทบทวนสามเหตุการณ์พฤษภาคม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Get AutoBlogged