ขยายการรักษาผู้ป่วยบัตรทองด้วยแพทย์แผนไทย 

หน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. นอกจากจะจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การพัฒนาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์การรักษาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและเน้นให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง   “ย่ำขาง ตอกเส้น เช็ดแฮก” การรักษาแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือ ด้วยวิธีการนวด ประคบ ตอกเส้น เช็ดแฮก ใช้สมุนไพรเป็นยารักษาแทนยาเคมี รักษาอาการกล้ามเนื้อ กระดูก อัมพฤต อัมพาต  พื้นที่ 8 ไร่ 65 ตรว.


Read Continue…. :

หน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. นอกจากจะจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การพัฒนาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์การรักษาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและเน้นให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง  

“ย่ำขาง ตอกเส้น เช็ดแฮก” การรักษาแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือ ด้วยวิธีการนวด ประคบ ตอกเส้น เช็ดแฮก ใช้สมุนไพรเป็นยารักษาแทนยาเคมี รักษาอาการกล้ามเนื้อ กระดูก อัมพฤต อัมพาต 

พื้นที่ 8 ไร่ 65 ตรว. ได้รับการบริจาคจากแม่แก้วเรือน จิวหานังอุปถัมภ์ สร้างศูนย์การแพทย์แผนไทยสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับบริการ 40-50 ราย ลดความแออัดจากโรงพยาบาลสารภี ที่นี่ใช้ขบวนการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยถึงจ่ายยา มีนวด ประคบ อบสมุนไพร รวมถึงสวดมนต์  เน้นฝึกให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวัน ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  และอาการป่วยในไต

นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ ในปี 2558 สามารถส่งเสริมผลิตยาสมุนไพรในชุมชนดูแลตนเองได้ เน้นให้ผู้ป่วยดูแลตัวเอง โดยผู้ป่วยนำสมุนไพรไปปลูกเองที่บ้านและฟังคำแนะนำจากแพทย์ อีกทั้งอยู่ใกล้ชุมชนทำให้การรักษาทั่วถึง ซึ่ง สปสช.สนับสนุนในการขยายตัว

แต่ละปี สปสช.จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมแพทย์ทางเลือกกับแพทย์แผนไทย โดยปัจจุบันจัดสรรงบ 560 ล้าน เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  และเข้าถึงแพทย์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กัน

Source : ขยายการรักษาผู้ป่วยบัตรทองด้วยแพทย์แผนไทย 

Be the first to comment on "ขยายการรักษาผู้ป่วยบัตรทองด้วยแพทย์แผนไทย "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*