ก.แรงงาน ​เตือนนายจ้างอย่าใช้ ‘นายหน้า’ เถื่อน 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้าง อย่าหลงเชื่อบริษัทนายหน้าเถื่อน นำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสี่ยงค้ามนุษย์ ทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  นายวรานนท์  ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยถึงกรณีแรงงานต่างด้าว เดินทางกลับประเทศ เพื่อไปดำเนินการตรวจสัญชาติ และกลับเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 180 วัน ตามที่รัฐบาลชะลอบทลงโทษนายจ้างและคนต่างด้าว ใน 4 มาตรา คือ 101 ,102 , 119 และ 122 พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  โดยทำให้นายจ้างและสถานประกอบการต่างๆ  เช่น กลุ่มโรงสี  กลุ่มเกษตร ขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องนำเข้าแรงงานมาใหม่ ผ่านบริษัทนายหน้าและโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นช่องทางให้นายหน้า  เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับนายจ้าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จึงสั่งการให้กระทรวงแรงงาน  ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำเข้าแรงงาน ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ 1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2.บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานให้ถูกต้อง  ปัจจุบันมีอยู่ 81 แห่ง               พร้อมย้ำเตือน หากผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอก จะมีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3-10 ปี   ปรับตั้งแต่ 6 แสนบาท – 1 ล้านบาทต่อคนต่างด้าว 1 คน  หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นหรือถูกกระบวนการนายหน้าเถื่อนหลอกลวง ขอให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กรมการจัดหางาน จะดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้าง อย่าหลงเชื่อบริษัทนายหน้าเถื่อน นำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสี่ยงค้ามนุษย์ ทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 

นายวรานนท์  ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยถึงกรณีแรงงานต่างด้าว เดินทางกลับประเทศ เพื่อไปดำเนินการตรวจสัญชาติ และกลับเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 180 วัน ตามที่รัฐบาลชะลอบทลงโทษนายจ้างและคนต่างด้าว ใน 4 มาตรา คือ 101 ,102 , 119 และ 122 พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

โดยทำให้นายจ้างและสถานประกอบการต่างๆ  เช่น กลุ่มโรงสี  กลุ่มเกษตร ขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องนำเข้าแรงงานมาใหม่ ผ่านบริษัทนายหน้าและโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นช่องทางให้นายหน้า  เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับนายจ้าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จึงสั่งการให้กระทรวงแรงงาน  ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำเข้าแรงงาน ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ 1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2.บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานให้ถูกต้อง  ปัจจุบันมีอยู่ 81 แห่ง   
          
พร้อมย้ำเตือน หากผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอก จะมีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3-10 ปี   ปรับตั้งแต่ 6 แสนบาท – 1 ล้านบาทต่อคนต่างด้าว 1 คน  หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นหรือถูกกระบวนการนายหน้าเถื่อนหลอกลวง ขอให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กรมการจัดหางาน จะดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

Source : ก.แรงงาน ​เตือนนายจ้างอย่าใช้ ‘นายหน้า’ เถื่อน 

Be the first to comment on "ก.แรงงาน ​เตือนนายจ้างอย่าใช้ ‘นายหน้า’ เถื่อน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


AutoBlogged