ก.ดิจิทัลฯ จับมือสภาพัฒน์ทำบิ๊กดาต้าระดับชาติ

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีการเชื่อมต่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และจัดทำ Biz Portal อำนวยความสะดวกเรื่องการค้า ร่วมกับ 30 หน่วยงาน    นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้จัดทำ E-Government ใน 2  เรื่อง คือ ฐานข้อมูล หรือ Big Data ของภาครัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐบาล ทั้งข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และระบบการเงิน ให้มีการเชื่อมต่อ และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวอร์รูม ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA  ขณะเดียวกัน จะทำเรื่อง Biz Portal เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการค้า เพิ่มเติมจากที่กรมศุลกากรกำลังขับเคลื่อนระบบนำเข้า-ส่งออกสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 แห่ง  นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.และกระทรวงการคลัง เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติด้วย  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีการเชื่อมต่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และจัดทำ Biz Portal อำนวยความสะดวกเรื่องการค้า ร่วมกับ 30 หน่วยงาน 
 

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้จัดทำ E-Government ใน 2  เรื่อง คือ ฐานข้อมูล หรือ Big Data ของภาครัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐบาล ทั้งข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และระบบการเงิน ให้มีการเชื่อมต่อ และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวอร์รูม ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA 

ขณะเดียวกัน จะทำเรื่อง Biz Portal เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการค้า เพิ่มเติมจากที่กรมศุลกากรกำลังขับเคลื่อนระบบนำเข้า-ส่งออกสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 แห่ง 

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.และกระทรวงการคลัง เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติด้วย

 

Source : ก.ดิจิทัลฯ จับมือสภาพัฒน์ทำบิ๊กดาต้าระดับชาติ

Be the first to comment on "ก.ดิจิทัลฯ จับมือสภาพัฒน์ทำบิ๊กดาต้าระดับชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*