กูเกิลเสนอ AutoML แนวทางการสร้างเครือข่ายนิวรอนด้วย Machine Learning

กระบวนการพัฒนาเครือข่ายนิวรอนอย่าง deep learning นั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงเพื่อออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพดี สามารถทำงานตามที่ต้องการ (เช่น การจัดหมวดหมู่ภาพ) ได้อย่างแม่นยำ เครือข่ายเช่น GoogleNet อาศัยการออกแบบนานหลายปี ตอนนี้กูเกิลเสนอแนวทาง AutoML ใช้ machine learning เพื่อออกแบบเครือข่ายนิวรอน แนวทาง AutoML กูเกิลจะสร้าง “ตัวควบคุม” (the controller) ออกแบบเครือข่ายนิวรอนขึ้นมาใหม่ จากนั้นนำเครือข่ายนิวรอนที่ออกแบบมาไปฝึกกับข้อมูลและตรวจสอบความแม่นยำกับข้อมูล จนกระทั่งได้เครือข่ายนิวรอนประสิทธิภาพสูง การพัฒนาเครือข่ายนิวรอนสำหรับชุดข้อมูล CIFAR-10 ของกูเกิลสามารถทำความแม่นยำได้ 94.6% เป็นความแม่นยำระดับเดียวกับงานวิจัยใหม่ๆ ในปี 2016 ที่ใช้เวลาพัฒนามายาวนาน AutoML เปิดทางการออกแบบใหม่ๆ เช่นการเสนอกรอบ convolution เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุจักร หรือการส่งข้อมูล “ข้าม” ชั้น ในอนาคตหากพัฒนาได้ดีพอก็เป็นไปได้ว่าเราจะปล่อยให้คอมพิวเตอร์ออกแบบเครือข่ายนิวรอนเองได้ และเราต้องกำหนดเพียงข้อมูลที่ต้องการให้เครือข่ายนิวรอนรองรับและเอาท์พุตที่เราอยากได้เท่านั้น ที่มา – Google Research Topics:  Artificial Intelligence Google Machine Learning


Next detail…. :

กระบวนการพัฒนาเครือข่ายนิวรอนอย่าง deep learning นั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงเพื่อออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพดี สามารถทำงานตามที่ต้องการ (เช่น การจัดหมวดหมู่ภาพ) ได้อย่างแม่นยำ เครือข่ายเช่น GoogleNet อาศัยการออกแบบนานหลายปี ตอนนี้กูเกิลเสนอแนวทาง AutoML ใช้ machine learning เพื่อออกแบบเครือข่ายนิวรอน

แนวทาง AutoML กูเกิลจะสร้าง “ตัวควบคุม” (the controller) ออกแบบเครือข่ายนิวรอนขึ้นมาใหม่ จากนั้นนำเครือข่ายนิวรอนที่ออกแบบมาไปฝึกกับข้อมูลและตรวจสอบความแม่นยำกับข้อมูล จนกระทั่งได้เครือข่ายนิวรอนประสิทธิภาพสูง การพัฒนาเครือข่ายนิวรอนสำหรับชุดข้อมูล CIFAR-10 ของกูเกิลสามารถทำความแม่นยำได้ 94.6% เป็นความแม่นยำระดับเดียวกับงานวิจัยใหม่ๆ ในปี 2016 ที่ใช้เวลาพัฒนามายาวนาน

AutoML เปิดทางการออกแบบใหม่ๆ เช่นการเสนอกรอบ convolution เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุจักร หรือการส่งข้อมูล “ข้าม” ชั้น ในอนาคตหากพัฒนาได้ดีพอก็เป็นไปได้ว่าเราจะปล่อยให้คอมพิวเตอร์ออกแบบเครือข่ายนิวรอนเองได้ และเราต้องกำหนดเพียงข้อมูลที่ต้องการให้เครือข่ายนิวรอนรองรับและเอาท์พุตที่เราอยากได้เท่านั้น

ที่มา – Google Research

alt=

No Description

Source : กูเกิลเสนอ AutoML แนวทางการสร้างเครือข่ายนิวรอนด้วย Machine Learning

Be the first to comment on "กูเกิลเสนอ AutoML แนวทางการสร้างเครือข่ายนิวรอนด้วย Machine Learning"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*