กิจกรรมวันยุติการเกลียดกลัวรักร่วมเพศ

กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน เปลี่ยนมุมมองสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวในสังคมไทย   กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวในสังคมไทย ต่อความหลากหลายทางเพศ  ขณะที่ภายในงาน มีการยื่นรายชื่อรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต ต่อนางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยผู้แทนชุมชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 


Next detail…. :

กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน เปลี่ยนมุมมองสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวในสังคมไทย  

กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวในสังคมไทย ต่อความหลากหลายทางเพศ 

ขณะที่ภายในงาน มีการยื่นรายชื่อรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต ต่อนางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยผู้แทนชุมชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

Source : กิจกรรมวันยุติการเกลียดกลัวรักร่วมเพศ

Be the first to comment on "กิจกรรมวันยุติการเกลียดกลัวรักร่วมเพศ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*