การบินไทย แจงเหตุไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์

การบินไทย ชี้แจงเหตุไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ แต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นและสามารถให้ความร่วมมือกับนกแอร์ได้ทุกเมื่อ การบินไทยขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการตัดสินใจไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วนทุกด้าน ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการลงทุนใดๆ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจต้องทำด้วยความรับผิดชอบต่อทุนของบริษัทฯ ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น แม้บริษัทฯ จะไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ แต่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและสามารถให้ความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สายการบินนกแอร์ดำเนินการได้ดีที่สุดในอนาคต    


Read all…. :

การบินไทย ชี้แจงเหตุไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ แต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นและสามารถให้ความร่วมมือกับนกแอร์ได้ทุกเมื่อ

การบินไทยขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการตัดสินใจไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วนทุกด้าน ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการลงทุนใดๆ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจต้องทำด้วยความรับผิดชอบต่อทุนของบริษัทฯ ที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้น แม้บริษัทฯ จะไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ แต่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและสามารถให้ความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สายการบินนกแอร์ดำเนินการได้ดีที่สุดในอนาคต

 

 

Source : การบินไทย แจงเหตุไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์

Be the first to comment on "การบินไทย แจงเหตุไม่เพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*