กัมพูชาปราบปรามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเถื่อน

รัฐบาลกัมพูชาร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อสกัดและปราบปรามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเถื่อน และจะส่งเด็กที่กำพร้าไม่จริงกลับไปอยู่กับครอบครัว รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยผลสำรวจสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กประมาณ 16,579 คน อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าประมาณ 406 แห่ง แต่ 80 เปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดไม่ใช่เด็กกำพร้าที่แท้จริง เพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและพ่อแม่ผู้ปกครองตัั้งใจส่งเด็กไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เพราะคิดว่าจะช่วยให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ เปิดเผยว่า สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมากในกัมพูชา ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมาย และหลายแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากเงินบริจาคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้การดำเนินงานและการดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐาน เด็กถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น และอาจเปิดช่องให้มีการล่วงละเมิดเด็กได้ ยูนิเซฟจึงเตือนชาวต่างชาติไม่ให้บริจาคเงินแก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่น่าสงสัย เพื่อจะได้ไม่เป็นการส่งเสริมองค์กรเหล่านี้ทางอ้อม รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าว่าจะดำเนินเรื่องส่งตัวเด็กประมาณ 3,500 คนที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้กลับไปยังครอบครัวตามเดิม แต่ยังมีสิ่งที่น่ากังวลว่า ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกส่งกลับจะรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้หรือไม่ เพราะชาวกัมพูชากลุ่มนี้มีฐานะยากจนและรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ข่าวที่เกี่ยวข้อง: กัมพูชาห้ามส่งออกน้ำนมแม่ กัมพูชาแจกขนมใหม่ แก้ปัญหาขาดสารอาหารในเด็ก 'ฟาร์ ปนลือ เศลปะ' กายกรรมเพื่อคนยากแห่งกัมพูชา


Read all…. :

รัฐบาลกัมพูชาร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อสกัดและปราบปรามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเถื่อน และจะส่งเด็กที่กำพร้าไม่จริงกลับไปอยู่กับครอบครัว

รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยผลสำรวจสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กประมาณ 16,579 คน อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าประมาณ 406 แห่ง แต่ 80 เปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดไม่ใช่เด็กกำพร้าที่แท้จริง เพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและพ่อแม่ผู้ปกครองตัั้งใจส่งเด็กไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เพราะคิดว่าจะช่วยให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ เปิดเผยว่า สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมากในกัมพูชา ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมาย และหลายแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากเงินบริจาคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้การดำเนินงานและการดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐาน เด็กถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น และอาจเปิดช่องให้มีการล่วงละเมิดเด็กได้ ยูนิเซฟจึงเตือนชาวต่างชาติไม่ให้บริจาคเงินแก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่น่าสงสัย เพื่อจะได้ไม่เป็นการส่งเสริมองค์กรเหล่านี้ทางอ้อม

รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าว่าจะดำเนินเรื่องส่งตัวเด็กประมาณ 3,500 คนที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้กลับไปยังครอบครัวตามเดิม แต่ยังมีสิ่งที่น่ากังวลว่า ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกส่งกลับจะรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้หรือไม่ เพราะชาวกัมพูชากลุ่มนี้มีฐานะยากจนและรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

Source : กัมพูชาปราบปรามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเถื่อน

Be the first to comment on "กัมพูชาปราบปรามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเถื่อน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*