กสทช.เดินหน้าเน็ตชายขอบ

กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไปประกวดราคานายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจ


Next detail…. :

กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไปประกวดราคานายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจ

Source : กสทช.เดินหน้าเน็ตชายขอบ

Be the first to comment on "กสทช.เดินหน้าเน็ตชายขอบ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*