กลุ่มทรู ตั้ง "วิเชาวน์-อติรุฒม์"เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

บอร์ด ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และแต่งตั้


Read more… :

บอร์ด ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และแต่งตั้

Source : กลุ่มทรู ตั้ง "วิเชาวน์-อติรุฒม์"เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

Be the first to comment on "กลุ่มทรู ตั้ง "วิเชาวน์-อติรุฒม์"เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*