กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สินคดีล้มละลาย นัดแรก

กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยกและพลอย นัดแรก วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น.


Read more… :

กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยกและพลอย นัดแรก

วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย หมายเลขคดีแดงที่ ล.8194/2550 ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยก และวัตถุลักษณะคล้ายพลอย นัดแรกของกองบังคับคดีล้มละลาย4  ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 
โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดี
กรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน

โดยทรัพย์สินที่เข้าสู่การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ แต่ในครั้งนี้เป็นการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ในรูปแบบสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนมาก เป็นประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยก และวัตถุลักษณะคล้ายพลอย (สีฟ้า,สีเขียว,สีเหลือง,สีแดง,สีดำ.สีม่วง,สีขาว และสีน้ำเงิน) เป็นการขายรวมทั้งหมด 24 รายการ โดยมีราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน 316,072,560 บาท ซึ่งมีประกาศขายทั้งหมด 8 นัด โดยประกาศขายนัดที่1ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นัดที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นัดที่ 3 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นัดที่ 4 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นัดที่ 5 ในวันที่ 9 กันยายน 2560 นัดที่ 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นัดที่ 7 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 และนัดที่ 8 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย กรมบังคับคดี เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไข หรือใช้วิธีทำรายการผ่านทางระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 16,000,000 บาท ซึ่งหากผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้คืนได้ทันที

ซึ่งสรุปผลจากการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันนี้ (17 มิถุนายน 2560) มีผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์
การขายทอดตลาดทรัพย์ แต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา โดยผู้สนใจที่จะเข้าร่วมในการประมูลซื้อทรัพย์ในนัดที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่ 90 % ของราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 284,470,000 บาท   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

 

 

 

Source : กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สินคดีล้มละลาย นัดแรก

Be the first to comment on "กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์สินคดีล้มละลาย นัดแรก"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Automated WordPress Blogs